Tallinna Sadam ja Stockholmi Sadam alustavad koostööd Läänemere merekeskkonna kaitsel

Tallinna Sadam ja Stockholmi Sadam sõlmisid Läänemere merekeskkonna kaitset puudutava koostööleppe, kavandades ühiseid algatusi tuleviku laevakütuste kasutuselevõtul, laevaheitmete vastuvõtmisel ja töötlemisel ning sadamas peatuvatele alustele kalda elektrivõrku ühendamisel. 

Nii Tallinna Sadama kui Stockholmi Sadama eesmärgiks on merekeskkonnale avaldatavate mõjude oluline leevendamine. Teisipäeval sõlmitud koostöölepe on aluseks edasisteks sammudeks, mis aitavad vähendada nii sadamategevuse kui ka laevanduse mõju Läänemerele.

 

“Koostööprojektid Tallinna Sadamaga on meie jaoks olulise tähtsusega,” lausus Stockholmi Sadama tegevjuht Johan Castwall. “Keskkonnaalased küsimused on piiriülese mõjuga ning oleme sellealase Tallinna Sadamaga tehtava koostöö osas väga positiivselt meelestatud.”

 

“Tallinna Sadam on järjepidevalt panustanud erinevatesse keskkonnalastesse ettevõtmistesse,” ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Ain Kaljurand. “Koostöö Stockholmi Sadamaga, kes on jätkusuutlikku merekeskkonna arengu osas tunnustatud eestkõneleja kogu maailmas, avab mõlemale sadamale palju uusi võimalusi tegevusteks puhtama Läänemere merekeskkonna nimel.”

 

Tallinna Sadama ja Stockholmi Sadama keskkonnaküsimuste koostöölepe keskendub kolmele tegevussuunale – veeldatud maagaas (LNG) laevakütusena; kaldapealne elektrienergia ning laevaheitmete, sh reovee vastuvõtmise korraldamine.

 

Veeldatud maagaasi tegevussuuna eesmärgiks on koostöö LNG-punkerdamise terminali arendamiseks sadamas, mis võimaldab laevadel kasutada keskkonnasäästlikumat laevakütust. Samuti vahetavad sadamad koostööleppe raames kogemusi laevade ühendamisel kalda elektrivõrku ja selle infrastruktuuri rajamiseks laevadele, kes opereerivad regulaarliinidel. Kolmanda tegevussuuna eesmärgiks on ühiste pingutustega parendada laevanduses tekkivate laevaheitmete, sh reovee vastuvõtmise tingimusi ja suurendada jäätmete taaskasutamist, vähendades seeläbi reovee ja laevajäätmete sattumist Läänemerre.

 

Tallinna Sadam ja Stockholmi Sadam on keskkonnaalastes küsimustes teinud varasemalt koostööd merendusalastes ühendustes, nagu näiteks Euroopa Meresadamate Organisatsiooni (ESPO) Arengukomisjonis ja Läänemere Sadamate Organisatsiooni (BPO) Keskkonnakomisjonis. Teisipäeval sõlmitud keskkonnakaitse alane koostöölepe loob sadamatele täiendavaid võimalusi ühisteks algatusteks, mis on suunatud Läänemere jätkusuutliku arengu tagamisele.

 

Stockholmi Sadamal on sarnased keskkonnaküsimustele suunatud koostöölepped Helsingi Sadamaga 2009. ja Turu Sadamaga 2011. aastast. Piiriülene tihe koostöö, sealhulgas keskkonnaalaste projektide näol, on Helsingi Sadamal ka Tallinna Sadamaga.

 


Lisainfo:

Ellen Kaasik, Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja, e-mail: [email protected]

Gun Rudeberg, Stockholmi Sadama keskkonnajuht, e-mail: [email protected]

Vaata lisaks