Tallinna Sadam ja Utilitas Wind teevad meretuuleparkide arendamiseks koostööd

Tallinna Sadam ja Utilitas Wind sõlmisid ühiste kavatsuste memorandumi eesmärgiga kiirendada meretuuleenergia arengut nii Eestis kui ka Balti riikides laiemalt. Tallinna Sadama ja Utilitase koostöö meretuuleparkide arendamisel, ehitamisel ja hooldamisel võimaldab siin piirkonnas luua juurde uusi ärivõimalusi ning arendada kohalikku kompetentsi meretuuleenergia valdkonnas.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on koostöö Utilitasega märk sadama olulisest rollist taastuvenergia arendamisel Läänemere regioonis. „Tallinna Sadama üks eesmärkidest on saada juhtivaks avameretuuleparke teenindavaks ettevõtteks Balti ja Põhja Euroopa piirkonnas. Selle jaoks on Tallinna Sadama nõukogu otsustanud investeerida kuni 53 miljonit eurot Paldiski Lõunasadamasse uue kai ehitamiseks,“ ütles Kalm.

Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist usub, et koostöö Tallinna Sadamaga loob head võimalused meretuuleparkide kiiremaks rajamiseks. „Koostöö strateegiliselt oluliste sektorite vahel on võtmetähtsusega, et võimalikult ruttu kerkiks uusi tootmisvõimsusi, mis toovad elektri hinna alla ja tagavad kodumaise tootmise näol meie energiasõltumatuse. Meretuulepargid on selle eesmärgi täitmisel parim võimalik lahendus,“ ütles Tammist.

Täpsemalt rajatakse Paldiski Lõunasadamasse 310-meetrine kai koos 10 hektari suuruse tagala alaga. Uus kai tagab  võimekuse võtta sadamas vastu suure süvisega eriotstarbelisi laevu, mida kasutatakse meretuuleparkide ehitamisel ja tuulikute komponentide transpordil. Suur tagalaala võimaldab erinevaid ettevalmistustöid generaatorite ja tuulikulabade ning muude komponentide valmistamiseks ning ladustamiseks enne laevale lastimiseks.

Üheks Tallinna Sadama ja Utilitase koostöövõimaluseks on Saare-Liivi meretuulepargi arendamisega seotud tegevused. Utilitas Wind´i arendatav Saare-Liivi meretuulepark asub Liivi lahes ning valmib plaanide kohaselt 2028. aastal. Arenduse esimeses etapis on planeeritud püstitada ligikaudu 80 tuulikut koguvõimsusega 1200 MW, mille iga-aastane eeldatav elektritoodang ületab 5 TWh. Koostöö Tallinna Sadamaga võimaldab rakendada erinevate tegevuste raames võimalikult palju kohalikke teadmisi ja tööjõudu.

Utilitas on Eesti suurim taastuvenergia tootja ja kaugkütteettevõte ning suurim tuuleenergia tootja Lätis. 2022. aastal tootis Utilitas 1,9 TWh soojust ja 405 GWh elektrit. 69% energiast toodeti taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning viies ellu esimest rohelise vesiniku pilootprojekti.

 AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on Eesti kui mereriigi konkurentsivõime suurendamine. Tallinna Sadam on  äri- ja arendustegevuses järjekindlalt vähendanud oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale ning panustanud ühiskonna ja merendussektori kestlikku arengusse ning Eesti Vabariigi  rohe-eesmärkide täitmisse.

Vaata lisaks