Tallinna Sadam karmistab keskkonnameetmeid

Tallinna Sadama sõnul tohib alates maist nende sadamavaldustes teha laevakerede veealuste pindade puhastust ja muid töid ainult sel juhul, kui sealt tulevad jäätmed kokku kogutakse. Antud otsus on järjekordne samm Tallinna Sadama kestliku arengu strateegias muutumaks Läänemere kõige keskkonnasõbralikumaks sadamaks.

Tallinna Sadama keskkonnajuht Ellen Kaasik ütles, et sadama kestliku arengu strateegia hõlmab plaani vähendada sadama ja seal viibivate laevade mõju keskkonnale. „Meie viimaste aastate ja ka tulevased investeeringud tehnilistesse uuendustesse, nagu kaldaelekter laevadele, automaatne sildumine, reovee vastuvõtuseadmed laevadele ja jäätmete suunamine ringmajandusse, on vaid mõni näide. Samuti vaatasime põhjalikult üle kõik siin osutatavad teenused. Otsus nõuda laevade kerepuhastuse jäätmete kokku kogumist on täna möödapääsmatu, sest igasuguste jäätmete, samuti  vetikate,  võimalike võõrliikide ning lämmastiku, fosfori jm toitainete vette sattumine toetab niigi tundliku Läänemere keskkonna eutrofeerumist,“ lisas ta.

Nüüdsest saab Tallinna Sadama akvatooriumis kerepuhastusteenust osutada ainult eeldusel et puhastusjäätmed kogutakse kokku, vältimaks nende sattumist merekeskkonda.

Tänaseks on oma valmisolekust pakkuda Tallinna Sadama valdustes kerepuhastusteenust andnud teada Soome ettevõte DG-Diving Group. Ettevõte kasutab laevade puhastamiseks patenteeritud uuenduslikku tehnoloogiat ja eriväljaõppe saanud tuukreid ning arendab praegu kerepuhastusseadet, mille kasutamise korral ei ole tuukreid enam edaspidi vaja. Nii bioloogilisi kui ka keemilisi materjale sisaldavad jäätmed kogutakse kaldal olevasse mahutisse ja filtreeritud vesi juhitakse tagasi merre.

„Laevakere veealust osa tuleb olenevalt aastaajast puhastada 1–2 korda kuus, et hoida ära liigne bioloogiliste osakeste kogunemine veealusele osale. Tänu sellele on laevade liikumine kütuse tarbimise ja kiiruse poolest tõhusam ning nende kered üldiselt hästi hooldatud,“ ütles Mika Rouhola ettevõttest DG-Diving Group Oy. Ettevõtte hinnangul võib 200 meetri pikkuse laevakere veealusele osale koguneda kuni 800 kilogrammi bioloogilist materjali. Veealuseks puhastuseks ettenähtud patenteeritud tehnoloogialahenduse mõtles välja sama ettevõtte omanik Mauri Kalliomäki ning seda kasutatakse juba mitmes Soome ja Rootsi sadamas. Seade vastab Rootsi ametiasutuste keskkonnanõuetele ning IMO ja HELCOM-i suunistele.

Tallinna Sadam panustab vastutustundliku ja keskkonnahoidliku ettevõttena regulaarselt oma keskkonnamõju vähendamisse. Ettevõtte kestliku arengu tagamisel on rõhk keskkonnaprioriteetidel ja kliimaneutraalsuse saavutamisel aastaks 2050. Tegutsetakse loodus- ja merekeskkonna suhtes alati vastutustundlikult ning lähtutakse teadmisest, et Läänemeri, meie kodumeri, on üks kõige tundlikumaid ökosüsteeme kogu maailmas.

DG-Diving Group Oy on 1982. aastal asutatud tuntud tänapäevane tuukriettevõte, mis tegutseb Läänemere piirkonnas ning mille kontorid asuvad Turus ja Helsingis. Ettevõtte põhitegevusala on laevade veealune hooldamine, remont ja kontrolltööd. Ettevõte tegutseb rohkem kui kümne tuukrimeeskonnaga.

Link fotodele.

Lisateave:
Sirle Arro, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja, Tallinna Sadam
Telefon: +372 513 0979, E-post: [email protected]

 

Luulea Lääne, DG-Diving Group Oy esindaja
Telefon: +372 552 1296, E-post: [email protected]www.dg.fi

 

Vaata lisaks