Tallinna Sadam kasvatas nii kauba- kui reisijatemahte seitsme protsendi võrra

AS-i Tallinna Sadam nõukogu võttis oma esmaspäeval, 13. juunil toimunud koosolekul teatavaks ettevõtte käesoleva aasta viie kuu tegevustulemused, mille järgis kasvatas ettevõte nii kauba- kui reisijatemahte seitsme protsendi võrra ning kinnitas muuhulgas Rail Garant Estonia OÜ-ga raudteealuse maa servituudiga koormamiseks sõlmitud lepingu.

Aasta esimese viie kuuga kasvas Tallinna Sadamas käideldud kaupade maht võrreldes eelmise aastaga seitse protsenti kokku kuni 16,1 miljoni tonnini. Kaubamahu kasv tulenes peamiselt sadama suurima kaubagrupi, vedellasti mahu 16 protsendi suurusest kasvust. Positiivse trendina tõi nõukogu välja laev-terminal-laev skeemil teenindatud kaubamahu kasvu 48 protsendi võrra, mis moodustas kogu Tallinna Sadamat läbinud kaupade mahust neljandiku.

Absoluutseid rekordeid tegid endiselt ka reisijate mahud nii liinide kui kruiiside osas. Aasta esimese viie kuuga teenindas sadam kokku kolme miljonit reisijat, mis on möödunud aastaga võrreldes seitse protsenti enam. Peamine reisijate arvu kasv tuli Tallinna-Helsingi reisijatemahust. Kruiisivaldkonnas suurenes reisijate arv ligi 39 protsenti. Mai kuu oli Tallinna Sadamale reisijate arvult läbi aegade üldse edukaim kuu.

ASi Tallinna Sadam nõukogu esimees Neinar Seli avaldas nõukogu esimehena nii juhatusele kui ettevõtte kõigile töötajatele tunnustust käesoleva aasta kui ka kogu viimaste aastate jooksul tehtud eduka töö eest. „Sadama meeskond on suutnud taastada usalduse transiidi vastu, kasvatanud majanduslanguse kiuste reisijatemahte, saavutanud läbi aegade parimad majandustulemused ning tõusnud kokkuvõttes Läänemere suurimaks sadamaks. Sadamat ootavad ees mitmed suured arendusprojektid ning tihe konkurents naabritega sunnib meid endisest enam pingutama. Olen kindel, et see meeskond suudab kõikide nende väljakutsetega ka tulevikus edukalt toime tulla,“ sõnas Seli.

Kommenteerides eelmisel nädalal ajakirjanduses kajastust leidnud temaatikat Muuga sadama konteinerterminali ala operaatori valikust ning ettevõtte juhatuse liikmete pädevusest, ütles Seli, et Sadama nõukogu otsustas operaatori valikul tugevama pakkumise poolt ja konkurentsi loomise kasuks. „Mõistetavalt seisab iga pakkuja tuliselt ja hooti ka vahendeid valimata oma huvide eest, kuid Tallinna Sadama kaheksaliikmelise nõukogu juba kolm kuud tagasi langetatud otsus tugineb enam kui aastasel tööl, info kogumisel ja pakkumiste analüüsil, kuhu olid lisaks sadamale kaasatud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Raudtee ja teised ametiasutused,“ märkis Seli.

Kui viimases voorus tegi oma pakkumise kaks ettevõtet, siis läbirääkimisi pidas Tallinna Sadam kokku ca kümnekonna transiidiettevõttega. Sisuliselt Tallinna Sadama esindajad kas kohtusid või pidasid läbirääkimisi kõigi suuremate ja projektist huvitatud tegijatega sel turul. Riigihangete Vaidlustuskomisjon on tunnistanud konteinerterminali konkursi õiguspäraseks, leping pakkumise võitnud Rail Garantiga allkirjastatud ning esimesed ettevalmistused terminali käivitamiseks tehtud. Konteinerterminali pakkumise kaotanud ettevõte vaidlustas otsused ka kohtus, kuid nii Tallinna Ringkonnakohus kui Harju maakohus jättis kaebused rahuldamata ning otsused jõusse.

Tallinna Sadam on Seli sõnul olemasolevale operaatorile Muuga CT-le juba loonud igakülgsed võimalused oma mahtude kasvatamiseks – nende valduses oleva terminali võimsus ulatub nende enda andmete järgi 450 tuhande TEU-ni, kuid eelmise aasta andmetel suutis operaator sellest kasutada vaid vaevalt kolmandiku, see on ca 150 tuhat TEU-d. „Kuna ka nende pakkumine uue territooriumi selles osas selgust ei toonud, siis jääb arusaamatuks, kuidas Muuga CT suudab oma olemasolevaid mahte äkki pea neljakordistada. Samas on sadama juhatus juba väljendanud oma valmisolekut piisavate mahtude korral alustada veel täiendava terminali ehitust, neid mahte paraku praegu aga pole,“ lausus Seli.

Vaata lisaks