Tallinna Sadam kasvatas vaatamata kriisidele müügitulu ja tagas stabiilse kasumi

Möödunud aasta tulemusi mõjutasid enim pandeemiaga seotud piirangute kadumine, mis andis hoogu reisisadamate tegevusele, reisijate arv kasvas lausa 98% 7,0 mln reisijani. Teine suur mõjutaja oli Vene-Ukraina sõja algus ning sellega kaasnevad sanktsioonid, mis tõid kaasa kaubasadamate mahtude languse, kaubamaht kahanes 20,7% 17,8 mln tonnini. Seejuures laevakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne vähenedes vaid 3% 7130 külastuseni. Tegevuskulude suurimateks mõjutajateks olid kõrged energiahinnad, teenuste hindade kasv ja palgasurve.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõte hoolimata sõja ja sanktsioonide mõjust kaubaärile ning sisendhindade hüppelise kasvu tingimustes siiski kasvatada müügitulu ja korrigeeritud EBITDA-d, mis tõestab taas kord tasakaalustatud ärimudeli efektiivsust. „Reisijate äri taastumine pandeemiast on olnud oodatust kiirem ja kaubaäris näeme sõja negatiivsete mõjude kõrval vedellastis ka võimalusi teiste lastiliikide kasvuks. Jätkasime investeeringutega ja avasime reisiterminali D esise väljaku, millega liigume sadamaala inimsõbralikumaks atraktiivseks elukeskkonnaks arendamise suunas. Kinnisvaraäris oli väga oluline samm edasi Vanasadama detailplaneeringute eskiiside avalikustamine aasta lõpus. Tulevikku vaadates alustasime ka Paldiski Lõunasadamas meretuuleparkide ehituse kai ja tagalaala projekti elluviimist. Usun, et sadamatel on tulevikus oluline roll roheenergia tootmise toetamisel ja taristu arendamisel,“ ütles Kalm.

Juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta 2022. aasta eest aktsionäridele dividendi vähemalt 70% kasumist.

Aasta kokkuvõttes kasvas Tallinna Sadama müügitulu 121,7 mln euroni (+11%), korrigeeritud EBITDA 55,8 mln euroni (+3,3%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (–0,1%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 3,2 protsendipunkti võrra, investeeringute maht oli 13,9 mln eurot (–5,9%).

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril veebiseminaridel, sh kell 13.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 14.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).

Vaata lisaks