Tallinna Sadam kavandab rohelise ja nutika kruiisiterminali rajamist

Tallinna Sadam kavandab Vanasadama arendustööde raames kruiisireisijaid teenindava uue terminali ehitust, mille rajamisel lähtutakse jätkusuutlikkuse ja nutikate lahenduste põhimõtetest ning soovist kujundada senini peamiselt kruiisituristidele mõeldud alast terviklik ja atraktiivne linnaruum.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmi sõnul on nii Läänemere kui ka muu maailma merenduses võtmesõnadeks efektiivsust tõstvad nutikad lahendused ja jätkusuutlikkus.

 

“Olla “roheline” ei ole mitte pelgalt moodne sõna, vaid selge äriline eesmärk,” lausus Kalm Eesti Arhitektuurikeskuses peetud jätkusuutlikele, keskkonnateemalistele ja uuendusmeelsetele lahendustele keskendunud Green Cruise Port seminaril “Smart Cities, Smart Buildings and Smart Solutions”. “Sadamategevuse tulevikuarendustes annavad nutikad ja keskkonnasõbralikud lahendused selge konkurentsieelise ja panustavad seeläbi ka äriedusse.”

 

Kalm märkis, et eeldatavalt juba selle aasta lõpus  viib Tallinna Sadama juhatus nõukokku uue kruiisiterminali rajamise ettepaneku, mille ehitamisel võetakse eeskuju ka teiste piirkondade sadamate edulugudest ja linnaarhitektide soovitustest hästi funktsioneeriva taristu ja linnalise keskkonna koosluse rajamiseks.

 

“Uus, globaalse kruiisiäri tulevikutrende ning operaatorite ja reisijate nõudlusi arvestav kruiisiterminal tuleb keskkonnasäästlik ja uuenduslike nutilahendustega, et pakkuda kruiisilaevadega Tallinna saabuvatele külalistele mugavat ja võimalikult sujuvat teenust,” rääkis Kalm. “Samuti on meie eesmärk avada kruiisikaide ala linlastele läbi mõtestatud ja hea ligipääsetavusega linnaruumi loomise.”

 

Maailma ühe juhtiva kruiisioperaatori Royal Caribbean Internationali asepresident Ukko E. Metsola märkis seminaril omakorda, et keskkonnaalaste küsimuste – näiteks laevaheitmete ja reovee vastuvõtu – lahendamine ja sellealaste rangete nõuete täitmine on üha suurem väljakutse sadamatele ja laevaoperaatoritele.

 

“Siinkohal loodame ka sellele, et peatse Eesti Euroopa Liidu eesistumisperioodi jooksul täpsustatakse vastavat merendusalast regulatsiooni, mille kohaselt saaksid teatud tingimustel alates 2019. aastast uued laevad ja 2021. aastast olemasolevad laevad külastada ka neid Läänemere kui eriti tundliku piirkonna sadamaid, kus puudub kaldavõrku püsivalt ühendatud  reovee vastuvõtu torustik,” lausus Metsola.

 

“Säilitades võimalus kruiisioperaatoritel külastada  neid sadamaid, kus reovee torustikku pole ning anda piisavate laevamahutite olemasolul reoveed ära järgmises peatuspaigas ja luues vastavad kompensatsioonimehhanismid, on see kasulik kogu sektorile ehk Läänemerel ka juba vastavaid investeeringuid teinud Tallinna ja Helsingi sadamatele,” lisas ta. 

Läänemere piirkonna muudab atraktiivseks kruiisipiirkonnaks just erinevate sihtkohtade ehk suurte sadamate kõrval  väiksemate sihtkohtade külastamisvõimalus, milleks on näiteks Saaremaa sadam.

 

Tallinna Sadama eesmärk on jõuda uue kruiisiterminali projektiga valmis tänavuse aasta jooksul. Tallinna Vanasadama kruiisiterminali projekteerivad Salto Arhitektid koos Stuudio Tallinn arhitektidega.  Seejärel selguvad ka ehituse eeldatav lõplik maksumus ning rahastamisallikad.

 

Euroopa Liidu kaasrahastatav Green Cruise Port on koostöövõrgustik, mis ühendab Läänemeremaade ja Põhjamere sadamaid ning kruiisiturismi sektori ettevõtteid. Green Cruise Port võrgustiku raames töötavad osapooled projektidega, mille eesmärk on siduda Läänemere regioon uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste abil paremaks tervikuks kogu kruiisilaevanduse potentsiaali arvestades.

 

Kruiisiterminali ja linnaruumi rajamine moodustab osa Vanasadama Masterplaanist, mis toob sadamasse rohkem linnalist arendust ning muudab piirkonna kergesti läbitavaks ning atraktiivseks linnaruumiks.

Vaata lisaks