Tallinna Sadam kinnitas strateegia 2020. aastani

ASi Tallinna Sadam nõukogu istungil vastu võetud uus strateegia näeb 2020. aastaks ette nii käibe kui kasumi ligi kahekordistumise, millega Tallinna Sadam tõuseks suurimaks omanditulu teenijaks Eesti riigile.

Tallinna Sadama eesmärk on saavutada käesoleva kümnendi lõpuks 160 miljoni euro suurune käive ning 80 miljoni euro suurune tulumaksueelne puhaskasum. Järgneva kaheksa aasta jooksul plaanitakse investeerida 292 miljonit eurot, misjärel tõuseb ettevõtte varade maht 680 miljoni euroni.

Strateegia järgi suureneb 2020. aastaks Tallinna Sadamat läbivate kaupade maht 2012. aastaga võrreldes 46 protsenti 43,2 miljoni tonnini ning reisijate arv 20,7 protsenti 10,67 miljoni reisijani. Kümne miljoni reisija piir ületamist nähakse ette 2017. aastal. Kruiisturistide arv peaks kasvama neljandiku võrra 555 000 reisijani.   

ASi Tallinna Sadam nõukogu esimehe Neinar Seli sõnul seadis ettevõte järgmise kaheksa aasta eesmärgiks kaubagruppide mitmekesistamise ning kaupadele lisandväärtuse andmise. „Läänemere kaupade summaarne kaubamaht jätkab järgnevatel aastatel kasvu, kuid peame arvestama, et senised lihtsad mahukaubad nagu süsi, teravili ja metallid jäävad üha enam Venemaa sadamatesse,“ lausus Seli.

 „Kaupade mitmekesistamise ja lisandväärtuse andmise asjus on esimene suurem samm juba astutud – möödunud nädalal käivitus Muugal tööstuspark, kuhu peaks koonduma just lisandväärtuse pakkujad,“ tähendas Seli. 

Reisijate valdkonnas näeb strateegia kõige suuremat kasvuvõimalust Peterburgi suunal ning konkurentsi tihenemist Helsingi liinil. Strateegia järgi tuleb kruiislaevanduses arvestada, et peamine sihtkoht pole mitte Tallinn vaid Peterburg ning kruiiside maht sõltub eelkõige Peterburgi atraktiivsusest turistidele.

Tallinna Sadama valminud strateegia hindab ettevõtte tegevust peamisteks mõjutavateks teguriteks suhteid Venemaaga ja Venemaa sadamate arengut ning Eesti kohalike omavalitsuste toetust arendusprojektidele. Arendusprojektide teostamine on võimalik ainult kehtivate planeeringute alusel ning nende menetlemine ja kehtestamine on kohalike omavalitsuste ainupädevuses.

Tallinna Sadama strateegia eesmärk oli fikseerida valdkonniti Tallinna Sadama peamised rõhuasetused ja eesmärgid kuni 2020. aastaks. Ettevõtte seni kehtinud strateegia võeti vastu 2009. aasta suvel.  

ASi Tallinna Sadam peamised tegevusvaldkonnad on kaup ja selle käitlemisega seotud tegevused (puist- ja segalast, konteinerid, ro-ro, vedellast), reisijad ja nende teenindamisega seotud tegevused (liini- ja kruiisireisijad), kinnisvaraarendus (Vanasadama kinnisvara, tagalaterminalid), laevandus ning energeetika-alased teenused sadamate territooriumil.   

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamatekompleks. AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam. Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis, 1996. aastal muudeti riigiettevõte aktsiaseltsiks, mille ainuaktsionär on Eesti Vabariik.


Lähemalt saab dokumendiga tutvuda SIIN >>


Lisainfo: Neinar Seli, ASi Tallinna Sadam nõukogu esimees, tel 631 8002

Vaata lisaks