Tallinna Sadam kuulutab septembris välja konkursi Vanasadama Masterplaani koostamiseks

Tallinna Sadamal on plaanis tuua sadamafunktsioonide kõrvale Vanasadamasse rohkem linnalist arendust ning muuta piirkond kergesti läbitavaks ning atraktiivseks linnaruumiks. Linna avamisega merele on oluline roll linnaruumi kujunemisel Vanasadama seni veel väljakujundamata piirkondades ja ümbruses. Selleks oleme välja töötamas Masterplaani ehk sadama funktsioonide ja linnalise keskkonna tasakaalustatud arendusplaani kuni 2030a.

Masterplaaniga soovime  määrata suures plaanis ära sadama ja linnalise arenduse alad, hoonete põhimahud, ühendusteed ja tänavavõrgustiku, avaliku ruumi ning eeldatavad funktsioonid piirkonna edasiste arendus- ja äriplaanide tarbeks. Sellel järgnevad hiljem arhitektuursed lahendused ning investeerimisotsused konkreetsete objektide ja alade kaupa.

 

Antud plaani raames lahendame ja kaalume muuhulgas silla rajamist üle Admiraliteedibasseini, Admiraliteedi basseini promenaadi väljaehitamist, muudame  liikluslahendusi terminalide ümbruses ja sadama-alal.  Samuti on plaanis nii A-terminali kui ka D-terminali arendused. Suuremad kinnisvaraarendused saavad olema praeguse kruiisiala vahetus läheduses  ning planeeritava  Reidi tee  ääres, mis hakkavad eeldatavasti hõlmama  erinevaid funktsioone nagu meelelahutus, toitlustus, majutus, kaubandus, kommerts ja elamud.  

 

18. augustil toimus kinnisvara ärisuunajuhi Ahto Aderi eestvedamisel Masterplaani töötuba, mille raames kaasasime erinevaid huvigruppe nii äri, turismi, linnaplaneerimise kui kogukonna poolt, et kaardistada  nende seisukohad ja arendusideed. Töötoas osalejad andsid sadamale sisendit, milliseid funktsioone ja kasutust näevad nemad linnalise arendust ootavatelt aladel nii turisti kui  kohaliku elaniku huvides, linnaruumi aspektist, aga ka omaniku ehk kommertsvõimalustest lähtuvalt.

 

Septembrikuu  teises pooles kuulutatakse välja  konkurss  Masterplaani koostaja leidmiseks.  Hiljemalt 2017. aasta aprilli lõpus on  Tallinna Sadamal soov saada Vanasadama Masterplaan valmis.

 


Täpsem info: Ahto Ader, [email protected], tel 6318 060.

Vaata lisaks