Tallinna Sadam kuulutas välja kruiisiala üürikonkursi

Tallinna Sadam kuulutas välja kruiisiala üürikonkursi 2550 m2 suurusele alale, mis asub Vanasadamas juurdepääsupiiranguga ISPS alal. Üürikonkursi käigus soovitakse leida üürnikku perioodiks 24. aprill 2019 kuni 20. oktoober 2019.

Üürikonkursile pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.11.2018 kell 10:00.

KRUIISIALA (JUURDEPÄÄSUPIIRANGUGA ISPS ALA) ÜÜRIKONKURSI TINGIMUSED

 

1.       Pakutav maa-ala

Üürikonkursi ala ulatus ja võimalik asukoht on märgitud lisatud asendiplaanil (punasega piiritletud ala suurusega 2550 m2);

2.       Ideed, funktsioonid, realiseerimine

2.1 Esitada soovitavat üüriala hõlmavad ideed, funktsioonid, tegevused.

2.2 Esitada pakkumuse kirjeldus tekstina ja visuaalselt.

3.       Investeeringud ja eelarve

Esitada pakkuja poolt planeeritav investeeringu suurus (summa, võimalusel täpsem kirjeldus).

4.       Periood

Üüriperiood 24. aprill 2019 kuni 20. oktoober 2019. Üüri arvestus toimub üüriperioodi põhiselt. Ajutiste ehitiste paigaldamiseks ja eemaldamiseks kuluv aeg – esitada koos pakkumusega.

5.       Minimaalne üürihind

Pakkumuse alghind on 3,5 EUR/m2/kuus, millele lisanduvad käibemaks, kommunaaltasud ja maamaks.

6.       Pakkuja taust

6.1 Pakkumuses esitada ettevõtte/pakkuja CV, finantsvõimekust kirjeldav info ning võimalike partnerite tutvustus.

6.2 Pakkujal ei tohi olla kehtivaid võlgnevusi AS-i Tallinna Sadam ees.

7.       Lisainfo

7.1  Pakkuja taotleb ise kõik vajalikud load ajutiste ehitiste püstitamiseks ning tasub nende taotlemisega seotud maksud. Kõik kulud ajutise ehitise ühendamiseks vajalike tehnovõrkudega tasub Pakkuja.

7.2  Tehnilised tingimused tehnovõrkudega liitumiseks tuleb taotleda AS-ilt Tallinna Sadam.

7.3  Allüürile andmine on lubatud ainult AS Tallinna Sadam kirjalikul nõusolekul.

7.4   Juhul, kui parima pakkumise teinud Pakkuja ei sõlmi lepingut 3 nädala jooksul pärast lepingu edastamist allkirjastamiseks, siis sõlmitakse leping enampakkumisel järgmise pakkumise teinud pakkujaga.

7.5  Pakkumuste puhul hinnatakse nii ideed (mis toetab Vanasadama ala arengut) kui ka pakutud üürihinda.

7.6   AS Tallinna Sadam jätab omale õiguse loobuda kõigist pakkumustest.

8. Pakkumused

8.1  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.11.2018 kell 10:00

8.2   Pakkumused esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: [email protected]

Lisainfo kontakt: Piret Üts, [email protected] , tel +372 5201866

Sõlmitava lepingu sisuga saab tutvuda SIIN.

Vaata lisaks