Tallinna Sadam liitus tervist edendavate töökohtade võrgustikuga

Veebruaris liitus AS Tallinna Sadam Tervise Arengu Instituudi juhitud tervist edendavate töökohtade võrgustikuga, et jagada oma praktikaid ning saada uusi ideid töökohal tervise edendamiseks. 

„Hoolitseme oma töötajate tervise eest toetades sportimisvõimalusi, korraldades tervist edendavaid seminare ja üritusi ning juhtides tähelepanu erinevatele tervisega seotud teemadele. Samuti on meie jaoks oluline, et töökoht oleks turvaline, ohutu ja mugavat töötegemist soodustav,“ selgitas sadama turundus-ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro võrgustikuga liitumise põhjuseid.

 

Tervist edendavate töökohtade võrgustiku eesmärkideks on erinevate organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks, organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel ning kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.

 

Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustik loodi Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. Tervise Arengu Instituut koordineerib ja haldab võrgustiku tegevusi alates 2006. aastast. Tänaseks on võrgustiku liikmeid kokku 245, nende seas on nii Eesti juhtivaid riigiettevõtteid, eraettevõtteid kui ka maailmatuntud organisatsioonide Eesti filiaale.

 

Vaata lisaks