AS Tallinna Sadam lõpetab tegevuse Paljassaare sadamas

Seoses piiratud äriarenduse võimalustega Paljassaares, otsustas AS Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) 2017. aastal loobuda Paljassaare sadama pidamisest ja haldamisest. Ühtlasi alustas Tallinna Sadam protsessi sadama pidamisest väljumiseks ning varade järk-järgulist võõrandamist. 2020. aasta jooksul võõrandas Tallinna Sadam Paljassaare sadama kaid ja muud kinnistud ning 2021. aastal tehnovõrgud- ja rajatised ning lõpetas võrguteenuse osutamise Paljassaares. Pika menetlusprotsessi tulemusena rahuldas Transpordiamet Tallinna Sadama ja OÜ Hundipea avalduse ning teostas sadama pidaja  muutmise, mille kohaselt on alates 10.08.2022 Paljassaare sadama pidaja OÜ Hundipea. Tallinna Sadam ei ole enam Paljassaare sadama pidaja ega osuta enam Paljassaares sadamateenuseid.

Sadama pidamise ja sadamateenuste osutamise lõpetamine Paljassaares ei avalda olulist mõju Tallinna Sadama majandustulemustele, kuna Paljassaare sadamaga seotud varad on viimaste aastate jooksul juba võõrandatud. Pärast varade võõrandamist jätkas Tallinna Sadam avalikkuse huve silmas pidades ja Paljassaare sadama katkematu toimimise tagamiseks Paljassaare sadama pidamist kuni Transpordiameti poolt uue sadama pidaja kooskõlastamiseni, osutades veel vaid mõningaid sadamateenuseid ja võimaldades Paljassaare sadama akvatooriumi kasutamist.

Vaata lisaks