Tallinna Sadam oli eelmisel aastal vaatamata reisijatega seotud äri kukkumisele tugevas kasumis

Tallinna Sadama kontserni müügitulu vähenes 2020. aastal võrreldes aasta varasemaga 17,8 protsenti 107,4 miljoni euroni, mis tulenes peamiselt kruiisilaevade ära jäänud hooajast, liinireisijate arvu olulisest langusest ja reisilaevade hõredamast graafikust. Sadama ülejäänud ärivaldkondade müügitulemused püsisid vaatamata tervisekriisile aastatagusega samal tasemel ning tänu sellele kujunes sadama 2020. aasta kasumiks 28,5 miljonit eurot.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli pandeemia negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele eriliselt tuntav reisisadamate segmendis, kuid tervikvaates oli viiruse mõju kontserni finantsidele kardetust väiksem ning aasta lõpetati olusid arvestades tugeva kasumiga.

„2020. aasta tõestas hajutatud riskidega äristrateegia ja neljale ärisuunale panustamise õigsust. Olukorras, kus reisijatega seotud äri kahanes pea poole võrra, suudame täita investorite ootusi ning jätkata lubatud dividendipoliitikaga ehk maksta vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks,“ selgitas Kalm.

Tema sõnul on reisijate arvu suurt langust kompenseerinud viimase viie aasta rekordiline kaubamaht ning reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica müügitulu, mis on püsinud 2019. aastaga võrreldavatel tasemetel.

„Sellest tulenev stabiilne rahavoog  ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeerimist reisijatele suunatud teenustesse ja taristusse eeskätt Vanasadamas, kus oleme võtnud  kasutusse uuenduslikke keskkonnasäästlikke lahendusi nagu automaatsildumine ja kaldaelektrivarustus. Sel aastal valmivad või saavad vaatamata reisijate segmendi madalseisule jätku ka mitmed Vanasadama reisijate teenindamise ja kinnisvaraarenduse projektid, sh kruiisiterminal, D-terminali esine väljak ja Admiraliteedi kanali jalakäijate sild,“ lisas Kalm.

Tallinna Sadama kontserni müügitulu moodustas IV kvartalis 25,3 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,7 protsenti. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli IV kvartalis 12,1 miljonit eurot (–18,3 protsenti) ja kasumiks kujunes 5,7 miljonit eurot (–32,3 protsenti).

Aasta kokkuvõttes oli müügitulu 107,4 miljonit eurot (–17,8 protsenti) ja korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot (–21,4 protsenti). Vaatamata pandeemiale kujunes 2020. aasta kasumiks 28,5 miljonit eurot (–35,8 protsenti). Aastaga kasvas investeeringute maht 37,1 miljoni euroni (26 protsenti). Suurematest objektidest lõpetati reisiterminali D rekonstrueerimine ja kõrvalasuva parkimismaja ehitus.

Valdo Kalmu videopöördumine.

Vaata lisaks