Tallinna Sadam osaleb Viimsi Turvalisuse päeval

Tallinna Sadam osaleb laupäeval, 15. septembril kell 11:00-14:00 Viimsi Kooli õuel toimuval Viimsi Turvalisuse päeval, mille eesmärk on anda viimsilastele igakülgset teavet, kuidas tagada enda ja oma lähedaste turvalisus.

Tallinna Sadam soovib oma kohalolekuga tõsta Viimsi elanike teadlikkust sadamategevuse ohutuse ja keskkonnanõuete täitmise osas Muuga sadamas. Samaaegselt viiakse läbi küsitlus Viimsi elanike seas selgitamaks välja nende suhtumist sadamasse ning uurimaks arvamust sadamategevuse mõjust nende elukeskkonnale.

Tallinna Sadamat esindavad turvalisuspäeval sadamaohutuse osakonna juhataja Siiri Lõhmus ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasik. Lastega tegeleb sadamamaskott TERE.

Lisaks sadamale on Viimsi turvalisuse päeval esindatud Viimsi Vallavalitsuse Keskkonnaamet, Vabatahtlik Merepäästeühing, Politsei, Päästeamet, Kaitseliit ja paljud teised organisatsioonid. Samaaegselt toimub ka Viimsi Kooli infolaat.

Olete oodatud osalema!

Vaata lisaks