Tallinna Sadam osales digitaalse transpordi konverentsil „Digital Transport Days“

Tallinna Sadam osales Euroopa Komisjoni ning Mobiilsuse ja Transpordi Direktoraadi poolt korraldatud digitaalse transpordi teemalisel konverentsil "Digital Transport Days", kus tutvustasime Targa Sadama ning Single Window projekte, arutelupaneelis „Potential and challenges of digitalisation for transport“ võttis rahvusvaheliselt tuntud logistikaettevõtete juhtide seas sõna Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Tuleviku transpordi uus kütus on andmed. Kogu meie ümber oleva infovälja digitaliseerimine muudab õige pea kogu senise transpordisektori ärimudelid pea peale. Tuleviku tehnilised lahendused aitavad jõudsalt kaasa rõhuvatele nõudmistele muuta transport järjest turvalisemaks ja efektiivsemaks tagades seejuures kestlikkuse kõikidele sidusrühmadele. Andmed on juba loonud ja loovad edaspidi järjest uusi võimalusi korraldada teenuseid mobiilselt, efektiivselt ja innovaatiliselt.

Konverentsi fookuses olid võimalused ja potentsiaal transpordi ja mobiilsuse digitaliseerimisel, nii reisijate kui kaubaveo osas. Olulised märksõnad, millele konverentsi käigus rõhku pöörati: automatiseerimine ja iseliikumine, suurandmed, digitaliseerimine ja selle ühiskondlik mõju, single window ja (täis)elektrooniline dokumentatsioon. Juttu oli ka efektiivsetest transpordikoridoridest, finantseerimismudelitest ja andmete privaatsusest.

 

Konverentsi jooksul kohtusid Tallinna Sadama esindajad Euroopa Komisjoni transpordi voliniku Violeta Bulc’iga, Euroopa Komisjoni transpordipoliitika ametniku Lia Potec’iga ja Euroopa Komisjoni Põhjamere ja Balti võrgustiku koordinaatori Catherine Trautmanniga, et arutada digitaalse transpordi erinevaid projekte ja võimalusi.

 

Konverentsi kolme päeva jooksul tutvustas Tallinna Sadam osalejatele digitaalseid projekte Tark Sadam ja Single Window:

 

Single Window projekt tegeleb kogu Eesti tarneahela digitaliseerimisega arendades ühtset platvormi ja põhimõtteid infovahetuseks Eesti logistika-ja transpordisektori erinevate osapoolte vahel. Projekti eesmärk on lähiaastatel viia Eesti logistika- ja transpordisektor üle paberivabale info- ja dokumendivahetusele, mis toob kaasa kvaliteetsemad andmed, vähendab korduvast infosisestusest tingitud vigade tegemise ohtu, suurendab kõikide osapoolte jaoks ülevaatlikkust tarneahelas toimuvast, võimaldab oluliselt suuremat tarnekindlust ja kaupade liikumise kiirust ning mis peamine, pakub ajas ja rahas mõõdetavat kokkuhoidu.

Tark Sadam on liiklusvoogude juhtimissüsteem, mis pakub digitaalse järjekorra juhtimise abiga lahenduse sadamatele, kus tegutsevad koos mitmed erinevad ro-pax laevaoperaatorid. 3. oktoobril käivitus Vanasadama A-terminali alal sõidukitega reisijatele Targa Sadama süsteem, mis tähendab, et sõidukid juhatatakse nüüd pärast check-in’i infotabloode abil laeva ning tõkkepuud avanevad tänu automaatsele numbrituvastusele automaatselt.

 

Digitaalse transpordi konverents „Digital Transport Days“ toimus 8.-10. novembril Tallinnas.

Vaata lisaks