Tallinna Sadam plaanib Paldiski Lõunasadamasse rajada kai Euroopa Liidu projekti raames

Kaitseministeerium avaldas 08.04.2022 pressiteate „Euroopa Komisjon toetab 31 miljoniga Eesti sõjalise mobiilsuse projekti“, kus teatati, et Eestist sai positiivse vastuse sõjalise mobiilsuse projekt EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise viie aasta jooksul. Kokku on projekti maksumus 62 miljonit eurot, millest Euroopa Liit rahastab pool. Projekti ühe osana rajab AS Tallinna Sadam Paldiski Lõunasadamasse uue 310-meetrise kai koos 10ha suuruse tagala alaga.

Vastavalt esitatud projektitaotlusele on Tallinna Sadama osa projekti maksumusest 40 miljonit eurot (investeeringu tegelik maksumus selgub hanke tulemusel), sh Euroopa Liidu toetus 50% ehk kuni 20 miljonit eurot. Kui Tallinna Sadama nõukogu investeeringu heaks kiidab, alustatakse kai projekteerimise ja ehitamisega nii pea kui võimalik, kai ja tagala ala esialgseks valmimise tähtajaks on projektis planeeritud 30.06.2025.

Tallinna Sadama poolt Paldiski Lõunasadamasse kavandatav uus kai koos tagalaga on lisaks militaarsetele eesmärkidele vajalik ka kaupade ja sõidukite meretranspordi võimekuse suurendamiseks. Tulenevalt Paldiski Lõunasadama soodsast asukohast loob uue kai rajamine Tallinna Sadamale eeldused saada oluliseks partneriks Läänemere meretuuleparkide ehitamisel ja hilisemal hooldusel. Uus kai tagab  võimekuse võtta sadamas vastu suure süvisega eriotstarbelisi laevu meretuuleparkide ehitamisel ja tuulikute komponentide transpordil. Suur tagalaala võimaldab erinevaid ettevalmistustöid generaatorite ja tuulikulabade valmistamiseks ning ladustamiseks enne laevale lastimiseks.

Vaata lisaks