Tallinna Sadam plaanib soetada jäämurdja

 ASi Tallinna Sadam plaanib Eesti sadamate teenindamiseks soetada kuni 50 miljonit eurot maksva jäämurdja, ostu finantseerimisskeem töötatakse välja koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning rahandusministeeriumiga.  

„Täiendava jäämurdja ostmine on olnud päevakorral alates 2007. aastast ning viimased kolm külma talve on kinnitanud selle vajalikkust – Eesti ainus olemasolev jäämurdja „Tarmo“ on amortiseerumas ega suuda suurenevat nõudlust rahuldada,“ märkis ASi Tallinna Sadam nõukogu esimees Neinar Seli.  

„Eestit läbivad kaubaveod on muutunud mõlemasuunaliseks ning Läänemere äärsete riikide konkurents selliste kaupaude käitlemiseks kasvanud, mistõttu võib suutmatus kaupu õigeaegselt edastada ohustada otseselt meie ettevõtete konkurentsivõimet,“ lausus Seli.

„Lisaks kaubaveole võib karmide jääolude korral kahjustuda ka reisijatevedu – seega uue jäämurdja soetamine on möödapääsmatu nii kauba- kui reisijateveo, nii transiidi kui eesti tootjate ekspordivedude kontekstis,“ sõnas Seli.

„Tallinna Sadam käsitleb jäämurdja soetamist kui äriprojekti – meile on antud projekti näol tegemist nii otsest kui kaudset tulu toova projektiga, lisaks plaanime teenust pakkuda ka teistele Läänemere riikide sadamatele ning leida laevale rakendust suveperioodil,“ tähendas Seli. 

„Arvutuste järgi on majanduslikult kõige otstarbekam kasutatud jäämurdja soetamine, uute jäämurdjate hinnad algavad juba 100 miljonist eurost,“ ütles Seli. 

Eesti ainus, 50. aastat vana jäämurdja „Tarmo“ töötab Soome lahel. 2010/2011. aastal kasutati jäämurdetöödel lisaks Soome puksiirlaeva „Zeus“ ja 2011/2012. aastal muude sobivate jäälõhkujate puudumisel Norra reederile kuuluvat mitmeotstarbelist laeva „Vidar Viking“.

Alates 2006. aastast on Pärnu lahel jääd murdnud Veeteede Ameti mitmeotstarbeline poilaev „EVA 316“, mida on vajadusel abistanud Eestist ja Soomest prahitud puksiirlaevad. Jäämurdeperioodi pikkus ulatub Eesti vetes sõltuvalt ilmastikuoludest 60-110 päevani.

Uue jäämurdja soetamiseks võtab Tallinna Sadam laenu ning laev hakkab teenindama Muuga, Tallinna, Kopli, Paldiski, Pärnu, Kunda ja Sillamäe sadamaid.

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamatekompleks. AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam. Riigiettevõte Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis, 1996. aastal muudeti riigiettevõte aktsiaseltsiks, mille ainuaktsionär on Eesti Vabariik.

____________________________________________________________________________________
Lisainfo:              ASi Tallinna Sadam nõukogu esimees Neinar Seli, tel 631 8002

Vaata lisaks