Tallinna Sadam saavutas rekordilise müügitulu

ASi Tallinna Sadam 2011. aasta konsolideeritud müügitulu oli auditeerimata ja operatiivsetel andmetel kokku läbi aegade rekordilised 89,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta võrdluses 2,3 miljonit eurot ehk 3%. Ettevõtte puhaskasum enne dividendi tulumaksu kulu ja varade müügikasumi muutust arvestamata ulatus 41,3 miljoni euroni, kasvades eelmise aasta võrdluses 1,6 miljoni euro ehk 4% võrra.

ASi Tallinna Sadam juhatuse esimehe Ain Kaljuranna sõnul ületasid majandustulemused prognoositu 11% võrra. „Oodatust paremad tulemused võimaldavad meil riigieelarvesse dividendina maksta 46,3 miljonit eurot, mis moodustab üle 30% riigi omanikutulust,“ märkis Kaljurand. „Kuna möödunud aastal näitas kasvu just reisijate arv, mis ulatus esmakordselt 8,5 miljoni inimeseni, siis lisaks otsesele tulule peab arvestama ka kaudse tuluga, mida turistid Eesti teenindus- ja majutusettevõtetesse jätsid,“ lausus Kaljurand.

Eelmise aasta jooksul jätkasime ka mitmete mahukate keskkonnainvesteeringutega ning tegime algust uute projektidega, millest olulisem on reisisadama ala arendus ja sadama senisest suurem avamine linnarahvale,“ tähendas Kaljurand.

ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid läbis möödunud aastal läbi aegade rekordiline 8,48 miljonit reisijat, aastaga kasvas reisijate arv 0,56 miljoni reisija ehk 7% võrra. Ettevõtte kaubamahuks kujunes 36,5 miljonit tonni, mis tähendas 2010. aastaga võrreldes kahanemist 0,2 miljonit tonni ehk -0,5% võrra. Kaubamaht vähenes vaid puistlasti osas, teistes lastiliikides kaubamaht kasvas.

Ettevõtte 2011. aasta konsolideeritud EBITDA (kasum enne intresse, makse ja põhivara kulumit ning väärtuse langust) oli kokku 60,4 miljonit eurot, vähenedes aasta varasema ajaga võrreldes 4 miljonit eurot ehk 6%. 2010.aasta suurem EBITDA oli tingitud 2010. aasta sügisel põhivarade müügist teenitud erakorraliste ühekordsete tuludega kokku summas 5,3 miljonit eurot. Lisades eelnevale pea kahekordistunud dividendi tulumaksukulu mõju, kujunes ettevõtte 2011. aasta konsolideeritud puhaskasumiks 36,3 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta võrdlusperioodi näitajale alla 6 miljoni euroga.

Vaata lisaks