Tallinna Sadam sai Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbedase kvaliteedimärgise

25. mail tunnustas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum juba 9. aastat neid ettevõtteid, kes arvestavad oma tegevuse mõju ka laiemalt. Ligi 50. tunnustuse pälvinud ettevõtte seas anti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbedane kvaliteedimärgis üle ka Tallinna Sadamale.

Tallinna Sadam sai Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi küsimustiku keskmiste ja suurettevõtete kategoorias 91% võrreldes parima tulemusega 2017. aastal.

Tagasiside raporti järgi on Tallinna Sadam väga hea vastutustundlik ettevõte:
„Vastutustundlik käitumine on põimitud teie ettevõtte põhitegevusse. Näitate üles initsiatiivi, süstemaatilisust ja järjepidevust vastutustundliku käitumise tagamiseks. Olete juba täna teistele Eesti ettevõtetele eeskujuks hea tööandjana.“

Sel aastal osales Indeksis arvukalt ettevõtteid ning välja anti ka rekordarv kuld, hõbe ja pronks taseme märgiseid. Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi kuldmärgised said keskmiste ja suurettevõtete kategoorias: Eesti Energia, Ericsson Eesti, ISS Eesti, Manpower, Ragn-Sells, Swedbank, Telia, Tallinna Lennujaam ja Tallinna Vesi.

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalemine aitab vastata küsimustele, mida huvigrupid ettevõtetelt ootavad. Indeksi küsimustiku populaarsus näitab, et teenuse, toote ja töösuhte kvaliteedi kõrval muutub üha olulisemaks kogu ettevõtte tegevuse mõju elukeskkonnale ja majandusele.

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hindamise aluseks on põhjalik küsimustik, mis võtab arvesse ettevõtte tegevust valdkonniti: valitsemine ja eetika, hea tööandja, turukeskkond ja looduskeskkond. Hea tööandja valdkonnas sai Tallinna Sadam enim punkte ning edastas enamikke teisi indeksis osalenud ettevõtteid.

Vaata lisaks