Tallinna Sadam tõhustab Muuga sadamas tegutsevate suurõnnetuse ohuga ettevõtete ning riiklikku järelevalvet teostavate asutuste koostööd.

AS Tallinna Sadam korraldas 19. mail Muuga sadamas infopäeva, mille eesmärgiks oli ohutusalase koostöö tõhustamine Tallinna Sadama, Muuga sadamas tegutsevate ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete ning riiklikku järelvalvet teostavate asutuste vahel.

Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil tutvustas kohalolijatele sadama ohutusalaseid tegevuspõhimõtteid ning tulevikuplaane ohutusjärelvalve ja ohu ennetamise parimaks tagamiseks. Kiil märkis, et sadamategevusega kaasneb alati teatud risk, kuid tegijatega koostöös on võimalik seda riski oluliselt vähendada. „Kogu sadamategevuse ohutus, olgu see siis keskkonna-, meresõidu- või ohtlike kaupade käitlemisega seotud, on alati olnud sadama prioriteediks number üks,“ rõhutas Kiil.

 

Ülevaate muudatustest õigusaktides ning soovitusi nende rakendamiseks andsid infopäeval Kaimar Eilo Tehnilise Järelevalve Ametist, Dmitri Maikin Põhja-Eesti Päästekeskuse tuleohutusbüroost ning Kady Danilas Päästeametist.

 

Infopäeva kokkuvõtteks lepiti kokku edasised ühistegevused, et tagada üldsuse õiguspärane ja asjakohane teavitamine Muuga sadama alal paiknevate ettevõtete tegevusest tulenevatest võimalikest ohtudest ning tegutsemisjuhistest ohuolukorras.

 

Kohtumisel osalesid lisaks esinejatele firmade AS DBT, AS Refetra, Vesta Terminal Tallinn OÜ, Oiltanking AS, AS Vopak E.O.S. ja Neste Eesti AS esindajad.

Vaata lisaks