Tallinna Sadam viie eelistatuima tööandja seas

TNS Emor korraldas aprillis-mais 2010 esindusliku üle-eestilise tööandjate maine uuringu mille käigus kaardistati 417 palgatöötajana töötava eestimaalase ning 481 kõrgharidust omandavat majanduse, reaalainete ja tehnikaerialade tudengi ootused ning eelistused tööandjate kohta.

Töötavate inimeste eelistatud tööandja on jätkuvalt Eesti Energia, kellele järgnevad Tallink, RMK, Elion ning Tallinna Sadam.

Suuremad muudatused on toimunud tudengite hinnatud eelistuste pingereas, kus on samuti aja märgina esimeseks tõusnud Eesti Energia, sellele järgnevad Skype ja EMT ning Estonian Air.

Kui eelmise aasta tööjõuturgu võis iseloomustada sõnadega ebastabiilsus, teadmatus, hirm töökoha kaotuse ees ja leplikkus kehvemate tingimustega, siis sel aastal on olukord veidi rahunenud. Stabiliseerunud majandusseis, aga ilmselt ka ettevõtetes allesjäänud töötaja kohta suurenenud töökoormus, on taas pannud inimesi mõtlema võimalikule töökohavahetusele, näitab TNS Emori tööandjate maine uuring.

Seda, et esimene üldine ehmatus tööjõuturul hakkab üle minema, näitab seegi, et erasektori populaarsus tööandjana veidi tõuseb. Kui 2009. muutuste aastal tundus avalik sektor olema stabiilsem ning turvalisem valik töötamiseks, siis sel aastal on töötajate hulgas taas praktiliselt pooleks neid, kes eelistavad era- ja avalikku sektorit.

Vaata lisaks