Tallinna Sadama 2016.aasta kaubavood vähenesid, reisijate arv tõusis ja kasumlikkus suurenes. Ettevõtte tulude ja kulude kasvu mõjutas enim parvlaevaliikluse opereerimisega alustamine

AS-i Tallinna Sadam nõukogu tutvus teisipäeval ettevõtte eelmise aasta tegevus- ja majandustulemustega,  mille kohaselt Tallinna Sadama kaubamahud vähenesid 10%, reisijate arv suurenes 4%,  ettevõtte tulu oli  111  miljonit eurot ja ärikasum  49 miljonit eurot.

 

Esialgsetel andmetel olid Tallinna Sadama  2016.aasta  tulud  110,9 miljonit eurot ehk 11 protsenti enam kui aasta varem.

Tallinna Sadama nõukogu esimehe Aare Targa  sõnul  kasvasid  Tallinna Sadama kontserni 2016. aasta tulud eelkõige parvlaevaliikluse kui uue teenuse lisandumisele ja  tänu rahvusvahelises reisijateveos saavutatud uuele  rekordilisele  tasemele.  „Tulusid mõjutasid ka kaubavood.

Kaubamahtudest  kasvasid konteinerkaupade, veeremi, puist- ja segalasti mahud, samas sadama suurima kaubagrupi –  vedellasti  mahud kahanesid. Vähenes tulu ka  jäämurdjalt Botnica jäämurdehooaja välise töö puudumise tõttu,“ lisas Tark.

 

Esialgsetel andmetel olid kontserni 2016 aasta kulud kokku 61,5 miljonit eurot suurenedes eelmise aastaga võrreldes 3 protsendi võrra. Kulude kasv on eelkõige seotud parvlaevaliikluse kui uue teenuse osutamisega alates eelmise aasta oktoobrist. 

 

2016.aastal investeeriti uute parvlaevade soetamisse ja Tallinna Sadamale kuuluvate sadamate infrastruktuuri parendamisse kokku 49,3 miljonit eurot. Varade tootlus kasvas aastases võrdluses 7,8 protsendilt 8,2 protsendile.

 

Ettevõtte ärikasumiks kujunes 2016.aastal 49,5 miljonit eurot, mis on eelmise aasta näitajast 9,1 miljonit rohkem seoses tulude kuludest suurema kasvuga.

 

Nõukogu esimees tunnustas ettevõtte juhatust heade majandustulemuste saavutamise eest. „Vaatamata väga keerulisele aastale ja täiesti uue äri käivitamisele on sadam suutnud oma kasumlikkust suurendada,“ märkis Aare Tark. 

Tallinna Sadama kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele veel tütarettevõtted TS Energia, TS Shipping ja TS Laevad.

Vaata lisaks