Tallinna Sadama 2018. aasta finantstulemused

Tallinna Sadama grupi müügitulu ja korrigeeritud EBITDA suurenesid nii  IV kvartalis kui ka  2018. aasta  kokkuvõttes.  Puhaskasum IV kvartalis kasvas, aasta kokkuvõttes aga vähenes rekorddividendilt makstud tulumaksu mõjul.

Tallinna Sadama ja tema tütarettevõtete  IV  kvartali müügitulu  moodustas 29,6 miljonit  eurot kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 9,2 %,  2018. aasta kokkuvõttes suurenes müügitulu 7,7 % jõudes rekordilise 130,6  miljoni euroni.  Kontserni korrigeeritud EBITDA (kasum enne intresse, makse, kulumit ja allahindlusi)  oli IV kvartalis 14,7 miljonit  eurot kasvades aasta varasemaga võrreldes 14,6%.   2018. aasta korrigeeritud EBITDA oli 74,4 miljonit eurot ehk 11,8 % suurem kui 2017.aastal.  IV kvartali puhaskasum oli 8,6 miljonit eurot. Aasta kokkuvõttes kujunes majandustegevuse tulemiks puhaskasum summas 24,4 mln eurot, mis jäi eelmise aasta puhaskasumile alla 2,0 mln euro võrra, rekorddividendilt makstud suurema dividendide tulumaksukulu tõttu.

2018.aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5 miljonit tonni kaupa ning 2,3 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kaubamaht 2 % ja reisijate arv vähenes 1 %. 

Aasta kokkuvõttes oli kaubamaht  20,6 miljonit tonni, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 7,4 %  ning reisisadamates teenindati rekordilised 10,6 miljonit reisijat, mis oli  0,6 % enam kui aasta varem. 

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutasid  ettevõtte müügitulu suurenemist nii IV kvartalis kui aasta kokkuvõttes kõige enam jäämurdja Botnica  töö juunist novembri lõpuni Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana ning vedellasti mahtude ja sellelt lastiliigilt teenitud tulude kasv. „Aasta kokkuvõttes andsid  panuse käibesse ka tulud, mis kaasnesid  riigi tellimusel tütarettevõtte TS Laevad  poolt lisalaeva Saaremaa liinile toomisega suveperioodil,“ selgitas Kalm.  

 

Kontserni puhaskasum IV kvartalis oli 8,6 miljonit eurot ületades eelmise aasta sama perioodi kasumit (1 miljon eurot) oluliselt. 2017.aasta IV kvartali  kasumit mõjutas enim ühekordse kuluna jäämurdja Botnica väärtuse allahindlus summas 5,9 miljonit eurot. Seoses rekordilise 105 miljoni euro suuruse dividendi väljakuulutamisega 2018. aasta II kvartalis jäi kontserni aasta majandustegevuse tulemiks puhaskasum summas 24,4  miljonit eurot, mis on eelneva aasta kasumist 2 miljoni euro võrra väiksem (dividendi tulumaksukulu suurenes aga samal ajal 14,2 miljoni euro võrra). 

„Oleme saavutatud aasta tulemustega rahul ja täitnud 2018. aastaks seatud kasumieesmärgi. Ühtlasi kinnitame, et suudame 2019. aastal täita dividendipoliitikat ja maksta oma aktsionäridele lubatud määral dividende,“ ütles Valdo Kalm. 

 

IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 3,7 miljonit eurot, 2018.aasta kokkuvõttes investeeris  Tallinna Sadam 14,3  miljonit eurot. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadama liiklusalade rekonstrueerimise ja automaatsete liikluse juhtimissüsteemide (Tark Sadam) kasutuselevõtuga, Botnica viie-aasta perioodi dokitööde läbiviimisega ning D-terminali rekonstrueerimisega.

„2018.aasta märkimisväärseimaks sündmuseks oli Tallinna Sadama aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas, mille tulemusel on kolmandik ettevõtte aktsiatest vabalt kaubeldavad. Olulisteks majandustegevust mõjutanud saavutusteks olid tütarettevõtte OÜ TS Shipping poolt jäämurdjale Botnica suveperioodiks leitud töö Kanada Arktilistes vetes rauamaagi ekspordi projektis ning  rekordiline kruiisihooaeg, mille toel  suutsime üheteistkümnendat aastat järjest kasvatada oma reisijate arvu“ märkis Valdo Kalm. „Pikemas perspektiivis loovad uusi võimalusi sõlmitud leping  MPG AgroProduction OÜ-ga õlikultuuride töötlemise ja logistikakompleksi rajamiseks Muuga sadamasse;  kokkulepped Vopak E.O.S.-i ja Alexela Investiga võimalike  LNG terminalide rajamiseks  Muuga sadamasse ja Paldiskisse ning ühised püüdlused Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga Zaha Hadid Arihitects poolt koostatud Vanasadama arendusplaani Masterplaan 2030 elluviimiseks kujundamaks Vanasadama alast kaasaegse ja kõrgetasemelise avaliku ruumiga linnakeskus.“ 

AS Tallinna Sadam kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele veel tütarettevõtted TS Shipping OÜ ja TS Laevad OÜ ning sidusettevõte  AS Green Marine.

 

Täpsem info IV kvartali ja aasta kaubamahtude ja teenindatud reisijate arvu kohta ning vahearuanne on leitavad: https://investor.ts.ee/aruanded/

Tallinna Sadama juhatuse liikmed tutvustavad kontserni finantstulemusi 27. veebruaril kell 11:00 veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda järgmise lingi kaudu: https://register.gotowebinar.com/register/6812842723018538755 

Veebiseminar on inglise keeles. 

Vaata lisaks