Tallinna Sadama 2020. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek

ASi Tallinna Sadam nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud 2020. a auditeeritud majandusaasta aruande. 2020. a finantstulemused ei ole muutunud võrreldes 26.02.2021 avaldatud 12-kuu auditeerimata majandustulemustega.

Eelmisel aastal moodustas Tallinna Sadama grupi müügitulu 107,4 mln eurot (–17,8%) ja korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot (–21,4%). Pandeemia mõjude tõttu kujunes 2020. aasta kasumiks 28,5 mln eurot (–35,8%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 2,5 protsendipunkti võrra, kuid investeeringute maht kasvas 37,1 mln euroni (26%).

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli pandeemia negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele eriti tuntav reisisadamate segmendis, kuid tervikvaates oli viiruse mõju kontserni finantsidele kardetust väiksem ning aasta lõpetati olusid arvestades tugeva kasumiga. „2020. aasta tõestas hajutatud riskidega äristrateegia ja neljale ärisuunale panustamise õigsust. Olukorras, kus reisijatega seotud äri kahanes pea poole võrra, suudame täita investorite poolseid ootusi ning jätkata lubatud dividendipoliitikaga ehk maksta vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks,“ selgitas Kalm.

Tema sõnul on reisijate arvu suurt langust kompenseerinud viimase viie aasta rekordiline kaubamaht ning reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica müügitulu, mis on kõik püsinud 2019. aastaga võrreldavatel tasemetel. „Sellest tulenev stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeerimist reisijatele suunatud teenustesse ja taristusse eeskätt Vanasadamas, kus oleme võtnud kasutusse uuenduslikke keskkonnasäästlikke lahendusi nagu automaatsildumine ja kaldaelektrivarustus. Sel aastal valmivad või saavad vaatamata reisijate segmendi madalseisule jätku ka mitmed Vanasadama reisijate teenindamise ja kinnisvaraarenduse projektid, sh kruiisiterminal, D-terminali esine väljak ja Admiraliteedi kanali jalakäijate sild,“ lisas Kalm.

Valdo Kalmu videopöördumist vaata siit.

Dividendid

Lähtudes eelnevast ja üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta alates 2021. aastast dividendideks vähemalt 70% kasumist, teeb juhatus nõukogu heakskiidul üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepaneku maksta 2021. aastal dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20,251 mln eurot.

Dividendide maksmisega seotud olulised kuupäevad avalikustatakse üldkoosoleku kutses hiljemalt aprilli lõpuks.

Tallinna Sadama kontserni konsolideeritud 2020. a majandusaasta aruanne on lisatud sellele teatele ja on kättesaadav ka ettevõtte veebilehel aadressil:  https://www.ts.ee/investor/majandusaasta-aruanded/. Esmakordselt on majandusaasta aruanne esitatud Euroopa ühtse elektroonilise aruandevormingu regulatiivsete tehniliste standardite (ESEF RTS) nõuete kohaselt ka masinloetavalt (andmefail nimega Tallinna_Sadam_2020-12-31_EST.zip). Inline XBRL viewer link.

Vaata lisaks