Tallinna Sadama 2020 I kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud

2020.aasta I kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,8 miljonit tonni kaupa ning 1,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 2,0%. Reisijate arv I kvartalis vähenes 13,3%. Laevakülastuste arv vähenes 2,9% 1585 külastuseni.

Esimese kvartali tulemusi mõjutas reisijate arvu osas enim märtsis puhkenud COVID-19 pandeemia ja sellega seoses Eestis ja naaberriikides kehtestatud erimeetmed ning reisijate veo piirangud. Tallinn-Stockholmi liin suleti ajutiselt alates 15. märtsist ning Tallinn-Helsingi liinil vähenes reisijate liikumine oluliselt märtsi teises pooles seoses Eesti ja Soome piiride sulgemisega reisijatele. Operaatorid on vähendanud ka Tallinn-Helsingi liinil sõitvate laevade arvu ja hõrendanud sõidugraafikuid, mis omakorda vähendas laevakülastuste arvu. Eriolukorra ajaks kehtestatud kruiisilaevade vastuvõtmise keeld I kvartali reisijate arvule mõju ei avaldanud, kuna kruiisihooaeg algab aprillis.

Kaubavedudele ei ole pandeemia seni olulist mõju avaldanud, pigem võib see avalduda järgmistes kvartalites seoses prognoositava majanduslangusega. Vedellasti maht kasvas, kuid kauba käitlemine on jätkuvalt projektipõhine ja mahud kvartalite lõikes volatiilsed. Ro-ro kaupade maht kasvas vaatamata COVID-19 pandeemia erimeetmete kehtestamisele reisijate veole, mis toimub ro-pax tüüpi laevadega. Puistlasti mõningane vähenemine tulenes väetiste ja teravilja käitlemise langusest. Konteinerite maht ühikutes langes 2018. a tasemele.

Laevakülastuste arvu langus tuleneb peamiselt kaubalaevadest, mida mõjutas konteinerlaevade külastuste arvu vähenemine osalt liinile tulnud suurema laeva ning sõidugraafiku muutuste tõttu. Kuna 2019. a I kvartalis olid mitmed reisilaevad dokis hooldustöödel, oli nende puhul võrdlusbaas tavapärasest madalam ja reisilaevade külastuste arvus suurt langust I kvartalis seetõttu ei tekkinud.

Põhinäitajad ja reisijate statistika

Vaata lisaks