Tallinna Sadama 2021. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek

ASi Tallinna Sadam nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud 2021. a auditeeritud majandusaasta aruande. 2021. a finantstulemused ei ole muutunud võrreldes 28.02.2022 avaldatud 12-kuu auditeerimata majandustulemustega.

Eelmisel aastal moodustas Tallinna Sadama grupi müügitulu 110,1 mln eurot (+3%),  korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot (–8%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (–10%). Investeeringute maht oli 14,7 mln eurot (–60%).

Lähtudes üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta alates 2021. aastast dividendideks vähemalt 70% kasumist, teeb juhatus nõukogu heakskiidul üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepaneku maksta 2022. aastal dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25,511 mln eurot ehk 100% kasumist.

Vastavalt üldkoosolekule esitatud aktsionäride otsuse eelnõule fikseeritakse dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 05.05.2022 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 04.05.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12.05.2022.

 Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõte pandeemia negatiivsest mõjust hoolimata kasvatada müügitulu kõigis ärivaldkondades. „Tallinna Sadama mitmekülgne ärimudel on kriisile hästi vastu pidanud – oleme kasumlik ettevõte ja suutnud jätkata investeeringutega nii Vanasadamas kui  Muuga sadamas. Meie eelmise aasta majandustulemused ning tugev likviidsuspositsioon võimaldavad seekord ületada antud dividendilubadust.

Tallinna Sadama kontserni konsolideeritud 2021. a majandusaasta aruanne erinevates formaatides on lisatud sellele teatele ja on kättesaadav ka ettevõtte veebilehel aadressil: https://www.ts.ee/investor/majandusaasta-aruanded/.

Vaata lisaks