Tallinna Sadama A-terminali kvartali arhitektuurikonkursi võitjaks osutus Molumba OÜ ja maastikuarhitektuuribüroo Mareld ühistöö

Tallinna Sadama Vanasadamas asuva A-terminali kvartali arhitektuurikonkursi võidutööks osutus ideekavand nimega Vihur, mille esitasid Molumba OÜ arhitektid Karli Luik ja Johan Tali, Harri Kaplan ning maastikuarhitektuuriböroo Mareld arhitektid Häli-Ann Tooms, Martin Allik ja Helga Eknor.  Arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida parim arhitektuuriidee Tallinna Vanasadama uue A-terminali, ASi Tallinna Sadam uue büroohoone ja parkimismaja hoonekompleksile ning sellega piirnevale avalikule linnaruumile.

Arhitektuurikonkursi žürii esinaine Hele-Mai Metsal ütles, et võidutöö ideekavandis on kõige paremini ühildatud hoonekompleksi kui terviku mahuline kompositsioon ning lähteülesande kohane funktsionaalsus. „Kujundatud on mitmekesine linnalik maastik, mis toetab üheaegselt nii hoonete arhitektuuri kui elurikkust. Terminali puhul imponeerib aus reisijate jalutuskoridoride ehk galeriide arhitektoonikat toetav arhitektuurikeel, mille puhul terminali funktsioon ja arhitektuuriesteetika on tajutavalt tasakaalus.  Sümpaatne oli žüriile ka  olemasoleva ja uue büroohoone arhitektuurne kooslus, kus mõlemad hoonemahud on samaaegselt eksponeeritavad omas eripäras aga samal ajal moodustavad funktsionaalse ja arhitektuurse terviku,“ selgitas Hele-Mai Metsal žürii otsust.

Arhitektuurikonkurss oli avalik, anonüümne ja toimus kahes etapis.  Esimeses etapis valis žürii  ideekonkursi osalejate varasemalt teostatud tööde põhjal välja  10 osalejat, kellel esitati  ettepanek esitada ideekavand. Nendeks olid  alljärgnevad bürood:

  1. ALA Architects Ltd (ühisosaleja Nomaji Landscape Architects Ltd.)
  2. DAGOpen OÜ (ühisosaleja BAKPAK Architects) ( äramärgitud töö  KULG)
  3. Osaühing HG ARHITEKTUUR (ühisosaleja OÜ Väli)
  4. Kadarik Tüür Arhitektid OÜ
  5. KOKO arhitektid OÜ
  6. OÜ Kolm Pluss Üks
  7. KUU OÜ
  8. molumba osaühing ja maastikuarhitektuuribüroo Mareld (võidutöö Vihur)
  9. Novarc Group AS (alltöövõtjad Spacegroup AS ja West 8 urban design & landscape architecture B.V.)
  10. Salto arhitektuuribüroo osaühing (Salto AB OÜ) ( äramärgitud töö Origami)

II etapi tähtajaks esitati Tallinna Sadamale kokku 9 ideekavandit.

Ideekonkursi tulemuste hindamiseks moodustati žürii koosseisus Eesti Arhitektide Liidu  arhitektid Aet Ader, Ülar Mark ja Emil Urbel,  Eesti Maastikuarhitektide Liidu  maastikuarhitekt Maarja Gustavson, Tallinna Strateegiakeskuse esindaja  Kevin Villem ning Tallinna Sadamast arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal ja projekteerimise osakonna juhataja Riho Joala.

Tallinna Sadamal  on õigus sõlmida võitjaga väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel projekteerimistööde hankeleping Tallinna Vanasadama uue A‑terminali, ASi Tallinna Sadam uue büroohoone ja parkimismaja hoonekompleksi ning sellega piirneva avaliku linnaruumi tervikliku ehitusprojekti koostamiseks projekteerimise peatöövõtu meetodil. Sõlmitava hankelepingu maksumus käibemaksuta on 2 miljonit eurot. Projekteerimisele järgneva ehitushanke läbiviimise aeg ning uue hoonestuse valmimisaeg sõltub A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneeringu menetlusprotsessist.

Tallinna Sadam on seadnud eesmärgiks „tuua linn sadamasse“ ning pakkuda üha enamatel Vanasadama aladel linnakodanikele ja Eestit külastavatele turistidele võimaluse veeta kvaliteetaega kesklinnas mere ääres.

Ideekonkursi “A-terminali kvartali arhitektuurivõistlus” korraldamise ja ideekonkursi võitjaga sõlmitava hankelepingu raames teostatavaid projekteerimistöid kaasrahastatakse Euroopa Liidu poolt Euroopa Ühendamise Rahastu projekti nr 101079738 – 21-EU-TG-TWIN-PORT V – CEF-T-2021-SUSTMOBGEN raames.

 

Vaata lisaks