Tallinna Sadama aktsionärid saavad täna viimast päeva üldkoosolekul e-hääletada

Esmaspäev, 29. juuni on viimane päev, mil Tallinna Sadama aktsionärid saavad hääletada üldkoosoleku otsuste – sh 30,2 miljoni eurose dividendimakse – üle, sealjuures on Eesti börsiettevõtete ajaloos teadaolevalt esmakordselt oma seisukohta võimalik väljendada ainult elektroonilisel teel.

„Hiljutisest pandeemiast tingitud koosviibimistele seatud piirangute valguses tegi Tallinna Sadama juhatus aktsionäridele ettepaneku jätta üldkoosolek kokku kutsumata. Selle asemel saavad aktsionärid hääletussedeli elektrooniliselt täita ning see digitaalselt või oma käega allkirjastatult e-posti teel saata,“ lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. „Erakordsete olude tõttu aktsionäridele pakutatud võimalus uuenduslikul moel hääletada on avatud kuni esmaspäeva keskööni.“

Hääletussedelit saata ka posti teel või saab veel täita Tallinna Sadama peakontoris koha peal, selleks on aega esmaspäeval kuni kella 16.

Eesti börsiajaloo teadaolevalt esimesel aktsionäride e-hääletusel on otsustamisel Tallinna Sadama möödunud aasta majandusaruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja nõukogu liikmete valimine.

Tallinna Sadama 2019. aasta puhaskasum oli 44 403 995 eurot, koos eelmiste perioodidega on jaotamata kasumi suurus 51 262 653 eurot. Juhatuse ettepanek aktsionäridele on maksta dividendidena välja 0,115 eurot aktsia kohta kokku summas 30 245 000 eurot, kohustuslikku reservkapitali kantakse 1 742 002 eurot.  Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13. juuli arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning dividendid makstakse aktsionäridele välja 20. juulil.

Seoses nõukogu liikmete peatsete volituste lõppemisega tänavu 8. septembril tegi nimetamiskomitee ettepaneku (Nimetamiskomitee ettepanek)  kutsuda tagasi senine kuueliikmeline nõukogu ja valida tagasi senised nõukogu liikmed Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo ja Maarika Liivamägi ning uute liikmetena Riho Unt ja Veiko Sepp. Vastavalt otsuse eelnõule algavad uue nõukogu volitused 1. juulist ja kestavad 2 aastat.

Vaata lisaks