Tallinna Sadama aprillikuu kaubamaht oli 1,83 miljonit tonni, sadam teenindas 700 tuhat reisijat

Tallinna Sadama sadamaid läbis käesoleva aasta  aprillikuus  1,83 miljonit tonni kaupa, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,22 miljonit tonni ehk 11 % väiksem tulemus.

Nelja  kuu kokkuvõttes vähenes kaubamaht 15% ehk  7,1 mln tonnini. Kuigi aprillikuus kaubamahu langus mõnevõrra pidurdus, toimus vähenemine jätkuvalt vedellasti osas, aga ka konteinerites veetud kaupade näol.  Samas puistlasti, veeremi ja segalasti mahud  võrreldes eelmise aastaga kasvasid eelkõige  sadamaid läbinud  killustiku, toiduainete ja transpordivahendite suuremate mahtude arvelt.

 

Aprillis  läbis ASi Tallinna Sadam 700 tuhat  reisijat, mis oli  eelmise aasta aprillikuuga samal tasemel. Nelja  kuu kokkuvõttes  on Tallinna Sadama sadamaid läbinud 2, 6 miljonit reisijat ehk  6 % rohkem kui aasta varem.

Vaata lisaks