Tallinna Sadama augustikuu kaubamaht oli 1,63 miljonit tonni

Tallinna Sadama sadamates käideldi  käesoleva aasta augustikuus 1,636 miljonit tonni kaupa, mis oli eelmise aasta augusti näitajast  11,7 % võrra suurem tulemus.  Kasv tulenes peamiselt puistlasti suuremast mahust, mis kasvas võrreldes mullusega 55,8 % 292 tuhande tonnini.  

Kaheksa kuu kokkuvõttes moodustas Tallinna Sadama kaubamaht 13,97 miljonit tonni, mida oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,25 miljonit tonni ehk 8,2% vähem. Kaubamahu vähenemine toimus põhiliselt vedellasti languse mõjul, samas puistlasti ja  veeremi mahud mõnevõrra  kasvasid.

Augustis külastasid Tallinna Sadama sadamaid kaubalaevad 148 korda, käesoleva aasta kaheksa kuuga on kaubalaevad teinud kokku 1172 külastust.

 Täpsem info:

www.ts.ee/pohinaitajad

Vaata lisaks