Tallinna Sadama eestvedamisel kaardistati olulised mõjukohad logistika- ja transpordisektori jätkusuutlikkuse tagamiseks

11. juunil toimus Tallinna Sadama koostööpartnerite infopäev, kus lisaks ülevaatele AS-i Tallinna Sadam arendusplaanidest, strateegiast ja tulemustest, toimus ka vastutustundliku ettevõtluse teemaline töötuba. Arutelu käigus kaardistati koos Tallinna Sadama koostööpartneritega olulised mõjukohad, fookused ning koostöövõimalused logistika- ja transpordisektori jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Töötuba aitas korraldada KPMG Baltics, tehes esmalt informatiivse ning inspireeriva ettekande jätkusuutlikust ettevõtlusest ning juhtides seejärel arutelu gruppides. Töötoa jooksul arutles iga grupp selle üle, mida peaks AS Tallinna Sadam tegema ise või koostöös sadama alal tegutsevate ettevõtetega selleks, et olla vastutustundlikud ning tagada sadamaga seotud transpordisektori jätkusuutlikkus suhetes ühiskonna ja kogukonnaga; looduskeskkonna, ohutuse ja turvalisuse osas; ning ärikeskkonnas.

 

Töötoa tulemusena kaardistati ühiselt ära olulised mõjukohad ning võimalused logistika- ja transpordisektori jätkusuutlikkuse tagamiseks. Suhetes ühiskonna ja kogukonnaga peeti kõige tähtsamaks valdkonnaks kohaliku kogukonna informeerimist sadama tegevustest, seejärel kohalike elanike kaasamist aruteludesse ning sadama ala ja ümbritseva linnaruumi arendamist. Looduskeskkonna kõige populaarsemad soovitused puudutasid turvalisuse edendamist sadamas ning transpordivoogude targemat suunamist ning keskkonnasõbralikkust. Ärikeskkonna osas olid töötoa kolm kõige populaarsemat valdkonda seotud reisijate teekonna parema suunamisega, linnaga transpordiühenduste arendamisega ning paindlikuma hinnapoliitikaga.

 

Töötoa lõppedes oli Tallinna Sadamal rõõm tõdeda, et enamik sadama arendustegevustest ongi juba kõige populaarsemate mainitud valdkondadega seotud. Lisaks on Tallinna Sadamal nüüd tänu koostööpartneritele olemas sisend valdkonna jätkusuutlike tegevuste kohta. Järgnevalt analüüsib ettevõte tehtud ettepanekuid ning võtab need oma vastutustundliku ettevõtluse strateegia ellu viimisel arvesse.

 

Aruteludes osalesid lisaks AS-i Tallinna Sadam töötajatele järgmiste organisatsioonide esindajad: St. Peter Line, Viking Line, DBT, Katoen Natie, ESTEVE Terminal, Transiidikeskus, HTG Invest, Alfons Håkans, Mann Lines, EVR Cargo, SCS Estonia, Oiltanking Tallinn, Assistor, VIA Reklaam, Sadama Turg, Tuuleveski, Veeteede Amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, EAS, Rootsi Eksportnõukogu, Vene Viisakeskus ning Hamburg ja Partnerid.

Vaata lisaks