Tallinna Sadama ja Gdynia Sadama juhid allkirjastasid ühiste kavatsuste protokolli vesiniku kasutamise võimaluste loomiseks

Tallinna Sadama ja Gdynia Sadama koostöö eesmärgiks on ühine tahe käivitada logistilistes tarneahelates lisandväärtust loovaid projekte, mis on seotud “rohelise” vesiniku tootmise, ladustamise ja käitlemisega. Ühtlasi hõlmab protokolli sisu ka teabevahetust uudsete arendusprojektide osas, mis on seotud muude alternatiivsete süsinikneutraalsete kütuste kasutamisega merendusvaldkonnas laiemalt.

Nii Tallinna Sadam kui Gdynia Sadam on kindlalt pühendunud süsinikuneutraalse majanduse arendamisele. Tallinna Sadamal on vesinikustrateegia, mille raames on plaanis ellu viia projekte, mis on seotud „rohelise“ vesiniku tootmise ja laiemalt kasutamisele võtmisega sh ka merenduses. „Vesinikutehnoloogia aitab Tallinna Sadamal luua uusi väärtusahelaid ja ärivõimalusi ning sealjuures täita eesmärke saavutamaks kliimaneutraalsust,” ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Gdynia sadam on algatanud tegevused vesinikukeskuse rajamiseks Gdynia sadamasse, mille eesmärk on sadamaterminalide keskkonnasõbralikumaks muutmine. Fookuses on eelkõige vesiniku kasutamine seadmete toiteks, „rohelise“ vesiniku tootmine ja ladustamine sadama lähipiirkonnas, samuti vesiniku ja muude süsinikneutraalsete kütuste nagu ammoniaak ja metanool, kasutamise propageerimine Gdynia sadamat külastavatele laevadele.

Meresadamatel on hea potentsiaal vesinikutehnoloogia ja süsinikneutraalse majanduse arendamise algfaasis, sest sadamad on erinevate arendustegevuste sõlmpunktideks, kuna teenindavad erinevaid reisijate liikumise ja kauba käitlemisega seotud transpordiliike.
Sadamate kliimaneutraalsuse poole püüdlused hõlmavad ökoloogilise jalajälje vähendamist, järjest karmistuvate keskkonnastandardite täitmist, aga ka energia-ja kütuseallikate võimalikku mitmekesistamist. Nendel tegevustel on strateegiline mõõde kogu kütuse- ja energiatööstuse jaoks.

Gdynia Sadam on Poola suurim ja moodsaim sadam. Tallinna Sadama visiooniks on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks ning ühtlasi saavutada kliimaneutraalsus hiljemalt aastaks 2050.

 

 

Vaata lisaks