Tallinna Sadama juhatus teeb ettepaneku maksta 35 miljonit dividende

Tallinna Sadama juhatus on saanud nõukogult heakskiidu teha üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepanek maksta sel aastal aktsionäridele dividendi 13,4 senti aktsia kohta ehk kokku summas 35,242 miljonit eurot. 

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ütles, et ettevõtte kinnitatud dividendipoliitika kohaselt oleme aktsionäridele lubanud aastatel 2019 ja 2020 maksta dividendi vähemalt 30 miljonit eurot ja alates aastast 2021 vähemalt 70% puhaskasumist. „Tallinna Sadama 2018. aasta oodatust paremad majandustulemused annavad meile võimaluse ületada dividendipoliitikas välja lubatut ja maksta 2019. aastal dividende 35,2 miljoni euro ulatuses. Sellise ettepaneku oleme nõukogu heakskiidul otsustanud 14. mail toimuval üldkoosolekul oma aktsionäridele teha.“

 

Tallinna Sadama grupi 2018. aasta müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, kasvades aastaga 9,3 miljonit eurot ehk 7,7%. Korrigeeritud EBITDA oli 74,4 miljonit eurot ehk 11,8% suurem kui 2017. aastal. Aasta puhaskasumiks kujunes 24,4 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta puhaskasumile alla 2,0 miljoni euro võrra, 14,2 miljoni euro võrra suurema dividendide tulumaksukulu tõttu 2018. aastal seoses rekorddividendi maksmisega. Kontserni jaotamata kasum seisuga 31.12.2018 oli 42,1 miljonit eurot.

 

Müügitulu suurenemist mõjutasid kõige enam multifunktsionaalse jäämurdja Botnica töö juunist novembrini Kanada põhjaosas eskort- ja jääseire laevana ning vedellasti mahtude ja -tulude kasv. Aasta tulemusse andis olulise panuse ka suveperioodil Saaremaa liinil sõitnud lisalaeva reisidelt saadud tulu.

 

Dividendide maksmisega seotud olulised kuupäevad avalikustatakse üldkoosoleku kutses hiljemalt 23. aprillil. Tallinna Sadamal on üle 12 000 aktsionäri, kellest Eesti Vabariik omab ettevõttes 67%-list enamusosalust.

 

AS Tallinna Sadam gruppi kuuluvad lisaks emaettevõttele veel tütarettevõtted TS Shipping OÜ ja TS Laevad OÜ ning sidusettevõte AS Green Marine.

Vaata lisaks