Tallinna Sadama juhtimissüsteem vastab jätkuvalt ISO nõuetele

Sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Certification viis 29.03.2010 läbi ASi Tallinna Sadam juhtimissüsteemi kontrollauditi.

Auditi tulemusel on Tallinna Sadama juhtimissüsteem tunnistatud jätkuvalt vastavaks ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetele.

Auditid viidi läbi vastavalt plaanile sadamavalitsuses, Paldiski lõunasadams ja Muuga sadamas ning nende tulemusel avastati vaid üks mittevastavus, mille osas on vajalik esitada audiitorile edasine informatsioon rakendatud tegevuse kohta. Audiitorid esitasid ka parendusettepanekuid, milda tasub tulevikus kindlasti arvesse võtta ja neid võimalusel rakendada.

Vaata lisaks