Tallinna Sadama juunikuu kaubamaht ületas eelmise aasta taseme. Poolaasta kaubavood langesid, reisijate arv tõusis ja kasumlikkus säilis

Tallinna Sadama sadamates käideldi  käesoleva aasta juunikuus 1,92 miljonit tonni kaupa, mis oli eelmise aasta juuni näitajast  0,23 miljonit tonni ehk 14 % võrra rohkem.  Kasv tulenes peamiselt puistlasti suuremast mahust, mida juunikuus läbis sadamaid 145 tuhat tonni ehk 54 % enam, kasvasid ka teiste lastiliikide käitlusmahud. 

Kuue kuu kokkuvõttes moodustas Tallinna Sadama kaubamaht 10,7 miljonit tonni, mida oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,4 miljonit tonni ehk 11% vähem. Kaubamahu vähenemine toimus põhiliselt vedellasti languse mõjul, samas puistlasti ja  veeremi mahud mõnevõrra  kasvasid.

Juunis  läbis ASi Tallinna Sadam 1,07 miljonit reisijat, mis oli  eelmise aasta juunikuuga võrreldes 3% rohkem. Kuue kuu kokkuvõttes kasvas reisijate arv 227 tuhande ehk 5% võrra 4,6 miljoni reisijani. Reisijate arv tõusis kõikidel laevaliinidel.

Ettevõtte  esimese poolaasta tegevustulud moodustasid  operatiivandmetel   51,9 miljonit eurot, mis aasta varasemaga võrreldes vähenesid 1,1 miljoni  euro ehk 2% võrra. Sealhulgas 2016. aasta juuni tegevustuludekskujuneb ligikaudu 9,2 mln eurot, mis on 0,8 miljoni  euro ehk 10% võrra rohkem eelmise aasta juuni näitajast.  

Tallinna Sadama kuue kuu tegevuskasum oli 28,2 miljonit eurot ja puhaskasum 19,4 miljonit. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli tegevuskasum  suurem 1,0 miljoni  euro ehk 4% võrra. Tänu tegevuskulude kokkuhoiule näitas tegevuskasumi marginaal kerget tõusu ehk vaatamata  tulude langusele  ettevõtte kasumlikkus siiski säilis. 

Vaata lisaks