Tallinna Sadama kaasabil valmis Euroopa Meresadamate Organisatsiooni sadamate keskkonnajuhis „Green Guide“

Eelmisel nädalal toimunud Green Port konverentsil Marseille’s esitles Euroopa Meresadamate Organisatsioon (ESPO) uut sadamatele mõeldud keskkonnajuhiste kogumikku „Green Guide; Towards excellence in port environmental management and sustainability“, mis on juba 10 aastat tagasi väljatöötatud keskkonnaalase koodeksi “ESPO Environmental Code of Practice” ajakohastatud versioon.

AS Tallinna Sadam kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasiku sõnul on keskkonnajuhiste peamine eesmärk sadamate keskkonnajuhtimise teadlikkuse arendamine ning sellealaste kogemuste ja teadmiste jagamine majandustegevusest tingitud keskkonnamõju vähendamiseks. Juhendi väljatöötamine kestis ESPO keskkonnakomisjoni juhtimisel ligi 2 aastat erinevate töörühmade tööna, millest kolmes (õhukvaliteet, müra ja jäätmekäitlus) osales ka AS Tallinna Sadam.

Keskkonnajuhiste üldosale on koostatud ka lisad. Lisa 1 ehk „Parimate praktikate kogumik“ (Good practice examples) sisaldab näiteid sadamate keskkonnaalastest saavutustest. „Tallinna Sadam esitas kolme erinevasse kategooriasse neli keskkonnaalast projekti, millest kõik osutusid valituks parimate näidete kogumikku,“ ütles Kaasik.

Kaasik lisas, et koostöös Tallinna Sadama heade partneritega AS Green Marine, OÜ Keskkonnauuringute Keskus ja Akukon OY Eesti Filiaal, osutusid teistele maailma sadamatele järgimise vääriliseks alljärgnevad keskkonnaalased projektid:

  • Õhusaaste pidev seire ja välisõhu kvaliteedi jälgimise keskkonnajuhtimissüsteem Muuga sadamas;
  • Laevaheitmete vastuvõtu korraldus: jäätmete sorteerimine ja taaskasutus;
  • Jäätmekäitlus: õliseguste jäätmete käitlemise mobiilne tehnoloogiline kompleks;
  • Sadamategevusest tingitud müra kaardistamine ja leevendavad meetmed (mürasein) Muuga sadama idaosas

Kokku sisaldab kogumik 70 parimate keskkonnaalaste praktikate näiteid 23 sadamast ja 11 riigist.
Täpsemalt saab antud teema kohta lugeda ESPO internetileheküljelt www.espo.be


Lisainformatsioon: Ellen Kaasik, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja , tel. 6318 104, [email protected]

Vaata lisaks