Tallinna Sadama kommentaar Tallinki esitatud hagiavalduse kohta

AS Tallink Grupp teatas, et on 01.03.2021 esitanud hagiavalduse ASi Tallinna Sadam vastu 15,4 miljoni euro suuruses nõudes ning esitatud nõue hõlmab ASi Tallink Grupp poolt makstud tasusid aastatel 2017, 2018 ja 2019. Tallinna Sadam ei ole kommentaari avaldamise hetkel hagiavaldust veel kätte saanud.

Tallinna Sadama hinnangul on Tallinki esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu ning Tallinna Sadam kavatseb seista ettevõtte jätkusuutlikkuse ja oma aktsionäride huvide eest.

Reisilaevadele Tallinna Sadama poolt kehtestatud sadamatasud on Läänemere piirkonna konkurentsivõimelisemad, olles jätkuvalt madalamad Helsingi ja Stockholmi sadamate võrreldavatest tasudest. Sealjuures pakub Tallinna Sadam kvaliteetsel infrastruktuuril ja uuenduslikel lahendustel põhinevat kaasaegset teenust.

Tallinna Sadamal on pikaajaline ja läbipaistev hinnakujundus, praegusel tasemel tasud reisilaevadele kehtivad alates 2016. aastast ja neid ei ole vaatamata tarbijahindade tõusule indekseeritud. Samuti puuduvad Tallinna Sadamal reisilaevade operaatoritega hinnakirjavälised erikokkulepped. Tallinna Sadama juhtkond on pidanud Tallinkiga hinnaläbirääkimisi reisilaevadele kehtestatud sadamatasude üle kokkuleppe saavutamiseks, kuid senised Tallinki nõudmised on olnud ebamõistlikud ja Tallinna Sadama majanduslikke huve selgelt kahjustavad.

Täpsemaid kommentaare on Tallinna Sadamal võimalik jagada peale hagiavalduse kättesaamist ja selles esitatud argumentidega tutvumist. Tallinna Sadam on valmis jätkuvalt lahendama asja kompromissiga.

 

Vaata lisaks