Tallinna Sadama kommentaar ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimisele Tallinna Linnahalli alale konverentsi- ja kontserdikeskuse ning reisisadama arendamiseks

Vastavalt Tallink Grupi täna avaldatud börsiteatele ja Tallink Grupi, Tallinna linna ning Infortari ühisel pressikonverentsil avaldatud infole sõlmisid Tallink Grupp, Infortar ja Tallinna linn täna ühiste kavatsuste kokkuleppe linnale kuuluva arhitektuurimälestise Tallinna Linnahall ja sellega piirnevate Tallinna linnale kuuluvate kinnistute arendamiseks Läänemerepiirkonnas arvestatavaks konverentsi- ja kontserdikeskuseks ning teavitasid ka reisisadama rajamise plaanidest Tallinna Linnahalli kinnistule.

Tervitame tegevusi, mis on suunatud Tallinna Linnahalli kordategemisse ja konverentsi- ja kontserdikeskuse arendamisse, mis haakub ka Tallinna Sadama kinnisvara ärivaldkonna arendusplaanidega Vanasadamas, et luua mereäärne atraktiivne linnaruum turistidele ja kohalikele elanikele.

Seni avaldatud info põhjal on väga raske hinnata kavandatava projekti võimalikku mõju Tallinna Sadama äritegevusele, kuna tegemist on väga algfaasis oleva ideega. Esimeste tegevustena on planeeritud läbi viia projekti teostatavuse uuringud ning alles seejärel jõuda projekti elluviimise otsustamiseni. Seetõttu Tallinna Sadama juhtkonna hinnangul sõlmitud kavatsuste kokkuleppest tulenev lühiajaline mõju Tallinna Sadamale puudub. Kavatsuste kokkuleppest tulenevat võimalikku pikaajalist mõju saab täpsemalt prognoosida alles peale planeeritava arenduse realiseeritavuse ning selle ulatuse selgumist. Küll aga saame seni avaldatud info põhjal öelda, et võimalik arendus mõjutaks (kui see realiseeruks ja mis on vähetõenäoline, et saab juhtuda enne 5 aasta möödumist) vaid osasid hetkel Tallinna Sadama sadamaid külastavaid Tallinki laevu. Arvestades Tallinna Sadama, linna ja Tallinki varasemalt eesmärgiks seatud raskeveokite kesklinnast välja viimist ja ummikute vähendamist ning vastavatud Reidi tee rajamist, ei pea me tõenäoliseks raskeveokite ja sõidukite suures mahus teenindamist kavandatavas Tallinna Linnahalli sadamas.

Tallinna Sadam on viimastel aastatel innovaatiliste lahenduste abil märkimisväärselt parandanud reisilaevade ja reisijate teenindamise taset, muutes seda kiiremaks ja mugavamaks. Näiteks Targa Sadama automaatne liiklusjuhtimise lahendus sõidukitega reisijatele ning sel aastal valmivad automaatsildumise ja kaldaelektri süsteemid. Jätkame ka edaspidi oma teenuste arendamist ja konkurentsivõime kasvatamist läbi innovaatiliste lahenduste.

Vaata lisaks