Tallinna Sadama linnaruumiliste eskiiside arhitektuurivõistlused võitsid AB Salto ja Stuudio Tallinn

Tallinna Sadama kahe Vanasadamas asuva kvartali – Põhjaosa ja Uus-Sadama – kavandatavate detailplaneeringute algatamise tarbeks korraldatud linnaruumiliste eskiiside arhitektuurivõistluste parimateks töödeks tunnistati žürii poolt vastavalt AB Salto ja Stuudio Tallinn tööd.

Žürii hindas pakkujate poolt esitatud ideelahenduste vastavust tellija vajadustele, sobivust ümbritsevasse linnaruumi, arhitektuurset ja planeeringulist lahendust, funktsionaalset ja logistilist skeemi ning paindlikkust. Võitja valikul lähtuti ka sellest, milliseid ideid on võimalik kõige paremini tööle panna nii, et need looksid omaette linnaruumi ja sihtkoha, kuhu inimesed tuleksid aega veetma.

 

Tallinna Sadama kinnisvaraarenduse ärisuunajuhi Ahto Aderi sõnul oli Vanasadama Põhjaosa kvartali võidutöö peamised eelised kruntide mitmekesisus ja nende omavaheline autonoomia, parem hotellimahu asukoht kvartali suhtes ning lõunaosas paiknev võimalik büroomaht sadama liikluse eraldajana muust kvartalist. „Lisaks on AB Salto töös loodud sadama robustsest liikluslahendusest lihtsate vahenditega väärtuslik linnaruum ning visiooniala annab perspektiivseid mõtteid, kuid samuti on töös mõned lõigud, mis veel muutmist vajavad,“ täiendas Ahto Ader.

 

Uus-Sadama kvartali võidutöö peamiste eelistena tõi Ader välja suurema planeeringukesksuse võrreldes arhitektuurikesksusega, parema liikumise läbi kvartali ja tasakaalus mahud. „Stuudio Tallinna töö ei panusta niivõrd arhitektuursele lahendusele, andes rohkem vabadust hilisemate hoonete projektide väljatöötamiseks, mille puhul tuleb arvestada tõsiasjaga, et neid võib projekteerida keegi teine kui planeeringu autor. Samas on töös ka muutmist vajavaid aspekte,“ seletas Ahto Ader.

 

Edasises tegevuses lähtub Tallinna Sadam võidutööde pakutud lahenduste plussidest ja teostatavusest, kasutades lisaks ka teiste tööde tugevatest külgedest saadud sisendit, et algatada ala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on sätestada orienteeruvad ehitusmahud, maa sihtotstarbed ning nõuded transpordiskeemile.

 

Tallinna Sadama linnaruumiliste eskiiside arhitektuurivõistlustele esitati kokku 15 tööd: Alver Arhitektid OÜ, Arhitekt Martin Aunin, Salto AB OÜ, OÜ Kuu, Peeter Pere Arhitektid OÜ, Serum Arhitektid OÜ, PIN Arhitektid OÜ tööd Vanasadama Põhjaosa arendamiseks ning Kadarik Tüür Arhitektid OÜ, KOKO arhitektid OÜ, OÜ Stuudio Tallinn, Alver Arhitektid OÜ/Arhitekt Must OÜ ühispakkumine, Arhitektuuribüroo RAF OÜ, OÜ b210, Arhitekt Ahti Kooskora, Allianss Arhitektid OÜ tööd Uus-Sadama kvartali arendamiseks.

Vaata lisaks