Tallinna Sadama Masterplaani žürii valis välja 6 tegijat, kelle seas on tuntud Eesti ja välismaiseid arhitektuuribüroosid

AS Tallinna Sadama poolt välja kuulutatud Vanasadama Masterplaan 2030  ideekonkursil osalemiseks laekus esimese etapina 30 sooviavaldust 15 erineva riigi arhitektuuribüroolt.

Žürii ülesanne oli selgitada välja kuus teise etappi edasipääsejat, kellelt eeldatakse kõrgetasemeliste tööde esitamise võimet  koostamaks  Vanasadama tervikliku  arendusplaani ideekavandid.

 

Valik tehti eelkõige senitehtud tööde (portfoolio) alusel, muuhulgas hinnati ka masterplaanide koostamise metoodikat ning meeskondi, kes vastava ülesandega hakkavad tegelema. 

 

Žürii esimehe, Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul olid paljud taotlejad väga tugevad ning portfooliod tasavägised, mis tegi žürii töö väga raskeks ning valiku keeruliseks. „Edasipääsenud ettevõtete portfoolios esitatu oli huvitav, varasemate tööde loetelu muljetavaldav  ja  väljatoodud lahendused inspireerivad.  Žürii lähtus põhimõttest, et valikusse satuksid erinevates aspektides  tugevusi omavad ettevõtted, “ selgitas Kalm.

 

Edasipääsejateks osutusid žürii otsusel järgmised tegijad (tähestiku järjekorras):

  • Alver Arhitektid OÜ (EST) – nende puhul saab välja tuua väga põhjalikku Vanasadama ala tundmist ja  rohkem kui 20 a kogemust antud piirkonna arengus kaasalöömisel.  Arhitektid tunnevad  hästi sadama ruumilist ja tehnoloogilist ülesehitust ning  nad on mitmeid sadamate ja sadama ümbruse alade linnaruumilisi töid teostanud.  Lisaks rääkis nende kasuks avaliku ruumi ja linnaliste  projektide arhitektuursete võistluste võidud ja teostused.
  • Arkkitehtitoimisto ALA Oy (FIN) – sellel bürool on ette näidata erinevate rahvusvaheliste arhitektuursete ja planeeringuliste projektide võidud ning rahvusvahelised preemiad. Neil on linnaehituslikult oluliste hoonete projekteerimise kogemus, näiteks Helsingi keskraamatukogu, Kilden,  Kristiansandi kontserdimaja,  lisaks kuuluvad nende portfooliosse  mereäärsete piirkondade arendusprojektid nagu Kantasadama, Helsingi Lõunasadam, Läänesadam, Kotka sadamaala masterplaan jne. 
  • City Form Office ja KCAP Architects & Planners (EST ja NL) – antud konsortsiumil on silmapaistev kogemus nii arhitektuuris kui linnaplaneerimises. Neid on auhinnatud paljude projektide eest, mis on pälvinud tähelepanu nii unikaalsete kontseptsioonide kui ka atraktiivse arhitektuuri näol. Lisaks on neil  pikaajalise strateegilised plaanide koostamise oskus komplektsete projektide tarbeks,  millest võib esile tuua masterplaneerija rolli HafenCity projektides Hamburgis. Neil on ka tugev akadeemiline taust ja linnaruumi kasutuse uuringute läbiviimise kogemus. 
  • KavaKava OÜ ja Alejandro Zaera-Polo & Maider Llaguno Architecture (EST ja UK) –KAVAKAVA on võitnud  linnaruumi väärtustamisel väga olulise ja suuremahulise Tallinna peatänava võistluse. Nad on osalenud aktiivselt linnafoorumitel, olnud aktiivsed erinevates kaldaala puudutavates töögruppides, näiteks Kalaranna uut elamuarendust analüüsivas rahvusvahelises  töötoas. Antud konsortsiumi kasuks räägib kohaliku teadmise ja rahvusvahelise linnaplaneerimise kogemuse ja akadeemilise tegevuse tasakaalukas sümbioos.
  • Terroir ApS ja Karres en Brands landschapsarchitecten b.v. (DK ja NL) –  nende puhul torkas silma, et sobivate suurustega alade lahendused on detailideni läbi mõeldud  ning  mitmefunktsioonilised alad hästi kokku sobitatud ja inimkeskselt ning kasutajasõbralikult lahendatud. Esile kerkis ka nende poolt teostatud planeeringute arhitektuurne ja ruumiline kvaliteet ning  tugev metoodika. Nad on lahendanud edukalt Kopenhaageni, Amsterdami ja Tampere kesklinna alasid, sh. Hedenhusen kvartal Kopenhaagenis on saavutanud rahvusvahelise tunnustuse.  Suurematest töödest väärib tähelepanu veel Norras  Moss  sadama- ja rongiterminalide ühendamine ning  Circular Quay arendus Sydneys. 
  • Zaha Hadid Architects (UK) – onrahvusvaheliselt  üks tuntumaid arhitektuuribüroosid. Nende poolt koostatud masterplaanide loetelu on väga pikk.  Äramärkimist väärivad Bilbao  Zorrozaure endise sadamaala masterplaan ja Salerno sadamaterminal. Tegemist on julgete ja eriilmelise linnaruumi loojatega.

 

Žürii koosseisu kuuluvad Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm ja kinnisvara ärisuunajuht Ahto Ader, Tallinna linna peaarhitekt Endrik Mänd, Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Peeter Pere ja Arhitektide Liidu liige Ülar Mark.  

 

Vanasadama ala Masterplaani ideekonkursi esimeses etapis välja valitud kuue osaleja ülesanne on esitada aprilli alguseks oma esmased nägemused ala tulevikust. Teises etapis valitakse välja kuni kolm võistlustööd, mille autoritega paralleelselt ja detailsemalt edasi töötatakse. Protsessi lõppfaasis sõlmib sadam lepingu kõige tugevama võistlustöö tegijaga, kellega koostöös valmib 2017. aasta lõpuks Masterplaan 2030, millesse on kaasatud parimaid ideed ja ettepanekud ka teistelt ideekonkursil ja võistlusel osalenud töödest.

 

Vanasadama Masterplaan 2030  peab hõlmama reisijavaldkonna arengut ja kohaliku elukeskkonna rajamise põhimõtteid, kaubandus- ja äritegevuseks sobilike funktsioonide sätestamist ning nägemust antud piirkonna avalikust ruumist koos transpordi- ja liikumisvõimalustega.

Vaata lisaks