Tallinna Sadama nõukogu kinnitas ettevõtte uue juhtimisstruktuuri: ettevõtte juhatus saab olema kolmeliikmeline

Tallinna Sadama nõukogu esmaspäeval, 18. aprillil toimunud koosolekul kinnitati ettevõtte uus juhtimisstruktuur. Alates 1. maist 2016 kehtima hakkav  struktuur on  senisest laiapõhjalisem ning edaspidi hakkab   ettevõtet juhtima kolmeliikmeline juhatus. Valdo Kalmu ja Marko Raidi kõrvale lisandub kolmas liige, kelle vastutusvaldkonnaks saab kommertstegevus.

 

Tallinna Sadama nõukogu esimehe Aare Targa sõnul on juhtimismudeli laiapõhjalisemaks muutmise eesmärgiks kaasata Tallinna Sadama  juhtimisse laiemalt valdkondade juhte, tõstes nende vastutust ja  võimaldades neil osaleda strateegiliste otsuste väljatöötamisel ja elluviimisel.

 

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm põhjendas kommertsjuhi toomist juhatusse vajadusega pöörata suuremat tähelepanu kliendisuhetele, müügitegevusele ja äriarendusele. „Arvestades organisatsooni pikaajalisi strateegilisi eesmärke on tekkinud vajadus muuta  äriarendust ja ärisuundade juhtimist proaktiivsemaks ning tõsta ettevõtte kommertstegevuse tulemuslikkust,“ selgitas Kalm.

 

Juhatuse liikme/kommertsjuhi ametikohale  kuulutatakse lähiajal välja konkurss ning lisaks toimub sihtotsing personalivaliku firma kaudu.

 

Nõukogu pikendas ka juhatuse liikme/finantsjuhi  Marko Raidi volitusi ning  otsustas sõlmida temaga juhatuse liikme lepingu  tähtajaga viis aastat.  Marko Raidi vastutusvaldkonnaks jääb organisatsiooni finantstegevus ehk finantsvara haldus, juhtimisarvestus, raamatupidamine ja dokumendihaldus.

 

Valdo Kalm juhatuse esimehena vastutab nii ettevõtte  kommerts-, finants- kui ka infrastruktuuri arenduse ja haldamisega seotud tegevuste eest.  Teiste organisatsiooni juhtimisstruktuuri muudatuste tulemusena viiakse juhatuse esimehe otsealluvusse järgmised tugitegevused: turundus- ja kommunikatsioon, personalijuhtimine, infotehnoloogia valdkond  ja juriidiline tugi.  

 

AS Tallinna Sadam kontserni kuuluvad emaettevõtjana AS Tallinna Sadam, tütarettevõtjad TS Energia OÜ, TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ ning ühisettevõte Green Marine AS. Kontsern jätkab olemasolevate  ettevõtete ja tegevusalade struktuuriga.

 

Muude küsimuste all andis juhatus nõukogule ülevaate ettevõtte kolme kuu tegevus- ja majandustulemustest, parvlaevateenuse käivitamise hetkeseisust, jäämurdja Botnica kulude kokkuhoiu programmist ning Reidi tee rajamisega seotud asjaoludest.

Vaata lisaks