Tallinna Sadama nõukogu pidas vajalikuks Muuga konteinerterminali valmimise tähtaja pikendamist

AS-i Tallinna Sadam nõukogu otsustas tänasel koosolekul anda juhatusele volitused muuta Muuga uue konteinerterminali hoonestusõiguslepingut, pikendades Rail Garant Estonia taotluse alusel terminali valmimise tähtaega 12 kuu võrra.

"Terminali arendaja esitas taotluse pikendada terminali valmimise tähtaega 12 kuu võrra 2014. aasta juulini," kommenteeris AS-i Tallinna Sadam nõukogu esimees Neinar Seli juhatusele antud volitust hoonestusõiguslepingu muutmiseks.

 

Rail Garant Estonia OÜ esindaja vandeadvokaadi Jüri Raidla sõnul tingisid hoonestamise tähtaja pikendamise soovi terminali arendamist takistanud arvukad kohtuvaidlused, mis on olulisel määral raskendanud nii finantsinvestorite kui ka strateegiliste partnerite kaasamist.

 

Tallinna Sadama nõukogu nõustus hoonestusõiguslepingu muutmisega ja tähtaja pikendamisega tulenevalt asjaolust, et arendusprojekti takistavad juriidilised vaidlused peaksid lõppema juhul, kui Transiidikeskus omandab Rail Garant Estonia OÜ ja hakkab ellu viima Rail Garant Estonia OÜ, AS Tallinna Sadam ja Transiidikeskuse AS poolt ettevalmistatavat Muuga sadama konteineriäri restruktureerimist.

 

Nõukogu esimehe sõnul sai lepingutingimuste muutmisega nõustumise puhul määravaks asjaolu, et Rail Garant Estonia OÜ poolt väljapakutu on lahenduseks kahe aasta pikkusest juriidiliste vaidluste tupikseisust. "Tallinna Sadama eesmärk on kiirelt areneval konteinervedude turul konkurentsivõime säilitada ning pakutud lahenduse puhul jäävad kehtima kõik Rail Garant Estonia OÜ poolt pakutud hoonestusõiguse tingimused," lausus Seli.

 

Konteineriäri restruktureerimise kava näeb muuhulgas ette Transiidikeskuse AS-i poolt hoonestusõiguse omaniku Rail Garant Estonia OÜ omandamist ja Muuga sadamas uue terminali valmimise järel terminali operaatorina jätkamist. Venemaa suurimate logistikaettevõtete hulka kuuluv Rail Garant Grupp jätkab konteinervedude teostamist läbi Muuga terminali.

 

AS-i Tallinna Sadam juhatuse esimehe Ain Kaljuranna sõnul on Muuga sadama konteineriäri restruktureerimisega tekkimas realistlik perspektiiv uue konteinerterminali valmimiseks Rail Garant Estonia OÜ tehtud pakkumuse tingimustega. "Rail Garant Estonia on tänase seisuga Tallinna Sadama ees kõik lepingujärgsed kohustused – sealhulgas hoonestusõiguse tasu maksmine – täitnud. Samuti sisendab kindlust kiireks edasiliikumiseks meie pikaajaline ja usaldusväärne koostöö Transiidikeskuse AS-iga," lausus Kaljurand.

 

Transiidikeskuse AS-i juhatuse esimees Erik Laidvee lausus, et ettevõte peab läbirääkimisi Rail Garant Estonia OÜ omandamiseks. „Tallinna Sadama nõukogu otsus loob eeldused lähiajal kokkuleppele jõudmiseks,” ütles Laidvee. “Meie soov on keskenduda terminaliteenuse osutamisele ja Rail Garant Grupp saab olema üks meie klientidest.”

 

Rail Garant Estonia OÜ juhatuse liikme Pavel Makarovi sõnul kavatseb Rail Garant Transiidikeskuse AS-iga kokku leppida kaubavoogude teenindamises Muuga terminalis. “Oleme lähenemas kõigile kasuliku lahenduseni, mis parandab Muuga sadama turupositsiooni Läänemere sadamate konteinervedude turul ning panustab seeläbi kogu Eesti transiidisektori konkurentsivõime arengusse,” ütles Pavel Makarov.

 

AS Tallinna Sadam rajas 54 miljoni eurose maksumusega uue konteineterminali infrastruktuuri Euroopa Liidu abiraha toel 2011. aastal. Muuga uue konteinerterminali arendusprojekt avab võimaluse sadamat läbivat konteinerkäivet senisega võrreldes kahekordistada kuni poole miljoni TEU-ni aastas.

 

Transiidikeskuse AS on Eesti spetsialiseeritud konteineri- ja üldkaubaterminalide operaator Muuga sadamas. Transiidikeskuse Muuga konteinerterminali läbinud konteinerite arv ulatus 2012. aastal kokku 224 721 TEU-ni.

 

Rail Garant on üks suurimaid transpordifirmasid Venemaal, mis ühendab 11 raudtee- ja konteineriveo ning ekspedeerimisfirmat. Rail Garandi teenindatavate kaupade põhiliigid on söe- ja metallurgiatööstuse tooraine ja toodang, nafta- ja keemiatööstuse tooraine ja toodang, vedelgaas, puistlast ja muu tööstuslik kaup nagu näiteks suure diameetriga torud, autod, mineraalväetised ja teravili.


Lisainfo:

Ain Kaljurand, AS-i Tallinna Sadam juhatuse esimees, tel 6 318 002, e-mail [email protected]

Erik Laidvee, Transiidikeskuse AS-i juhatuse esimees, tel 6 319 506, e-mail [email protected]

Pavel Makarov, Rail Garant Estonia OÜ juhatuse liige, tel +7 495 589 1968, e-mail [email protected]

Vaata lisaks