Vanasadama silla ehitab KMG Inseneriehituse AS

Täna allkirjastati AS-i Tallinna Sadam ja KMG Inseneriehituse AS-i vahel leping uue jalakäijate silla projekteerimiseks ja ehitamiseks Tallinna Vanasadamasse üle Admiraliteedi basseini kanali. Sild hakkab ühendama A-ja D-terminali ala  ning saab olema lahtikäiv tagamaks Vanasadama Jahisadama edasist toimimist.

Tallinna Sadama infrastruktuuri divisjoni juhi Peeter Nõgu sõnul rajab Tallinna Sadam silla, et võimaldada jalakäijatele mugavamat liiklemist kahe reisiterminali ja terminalide juurde jäävate alade vahel. „Meie eesmärk on, et  silla  näol  tekiks sadamapiirkonda ka atraktiivne arhitektuuriobjekt ilmestamaks ümberkaudset linnaruumi ning andmaks põhjust inimestele Vanasadamasse jalutama tulla.“

KMG Inseneriehituse AS juhatuse liige Indrek Pappel ütles, et ehituslikult on kindlasti tegemist  väga keerulise ning väljakutseid esitava projektiga. „Vanasadamasse rajatav sild on ainulaadse lahendusega Eestis, kuna tegemist on pöörd-avatava sillaga. Usume, et valmides saab sellest efektne ja maamärgi vääriline rajatis.  Tunnustame ühtlasi Tallinna Sadamat, kes aktiivselt investeerib taristusse, sest  praeguses keerulises olukorras elavdab iga tellimus  majandust ning aitab kriisi edukalt seljatada.“

Lepingu osaks on silla projekteerimis- ja ehitustööd ning hooldustööde tegemine garantiiperioodil.

Projekteerimistööd algavad koheselt. Tööde kogukestvus on 16 kuud ning vastavalt sõlmitud lepingule kujuneb kogumaksumuseks 4,22 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Silla planeeritav valmimisaeg on august 2021.

Silla projektlahenduse aluseks on Tallinna Sadama poolt 2017.aastal korraldatud ideekonkursi võidutöö „ New Balance 100“ kavand. Võidutöö autoriks olid arhitektuuribüroo Plein06 ja SIA Witteveen+Bos Latvia.

Sild on osa Vanasadama arendusplaanist „Masterplaan 2030+“,  mis aitab muuta meie vabariigi ja pealinna esindusvärava kasutajasõbralikumaks ning kogu sadama-ala atraktiivsemaks.

Sild rajatakse projekti TWIN-PORT 2 raames ja seda toetab Euroopa Liit infrastruktuuri investeeringute meetme CEF kaudu. Tallinn-Helsingi meretee arendusele suunatud projekt TWIN-PORT 2 viiakse ellu perioodil 2015-2020, selles osalevad Tallinna Sadam, Helsingi Sadam ja laevaoperaator Tallink.

 

Vaata lisaks