Tallinna Sadama reisijate arv suurenes, kaubaveod vähenesid

 AS Tallinna Sadam teenindas esimesel poolaastal 4 miljonit reisijat, sadamate kaubamaht ulatus 15,9 miljoni tonnini, mis on vastavalt 5,2% enam ja 17,5% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

„Eelmine aasta oli Tallinna Sadamale rekordiline nii finants- kui tegevusnäitajate osas, käesolevaks aastaks prognoosime reisijate arvu kasvu ja kaubavedude vähenemist vedellasti arvel ning esimese poolaasta tulemus vastab prognoositule,“ märkis ASi Tallinna Sadam finantsjuht Marko Raid. 

„Oleme vedellasti koguste vähenemiseks valmistunud viimased aastad ning käivitanud või käivitamas mitmeid uusi projekte sadama poolt pakutavate kaupade ja teenuste laiendamiseks nagu näiteks uue konteinerterminali ja logistikapargi rajamine,“ lausus Raid.

ASi Tallinna Sadam kuuluvad sadamad teenindasid esimesel poolaastal kokku 4,04 miljonit reisijat, protsentuaalselt kasvas reisijate arv enim Peterburi ja Helsingi liinidel. Helsingi liinil teenindati kokku 3,33 miljonit ning Peterburi liinil 80 800 reisijat. Kruiisireisijaid oli esimesel poolaastal kokku 167 000.   

Kaubavedudes kasvas enim, 27,7%, käideldud konteinerite maht, mis ulatus kokku 117 693 TEUni. Olulisematest lastiliikidest kasvasid esimesel poolaastal veel puistlast 6,9% ning ro-ro kaubad 6,5%. Vedellasti käitlemine langes 25,7% ja segalasti oma 20,8%.   

AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamatekompleks. AS Tallinna Sadam koosneb viiest sadamast: Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam ja Saaremaa sadam.

____________________________________________________________________________________
Lisainfo:               ASi Tallinna Sadam finantsjuht Marko Raid, tel 631 8047

Vaata lisaks