Tallinna Sadama sadamaid läbis novembris 1,48 miljonit tonni kaupa

Tallinna Sadama sadamates käideldi  käesoleva aasta novembris 1,48 miljonit tonni kaupa, mis on eelmise aasta novembri näitajast  5,6 protsendi võrra väiksem tulemus.  

Tallinna Sadama novembrikuu kaubamaht vähenes Muuga sadamas käideldud vedellasti arvelt, teised kaubagrupid näitasid tõusutrendi. Konteinerite ja veeremi maht kasvas, vastavalt 3,9 protsendi ja 10 protsendi võrra. Konteinerite maht TEUdes kasvas 3,8 protsenti. Võrreldes mullusega kasvasid ka puistlasti ja segalasti mahud, vastavalt 8 ning 9,9 protsenti.

 

Üheteistkümne kuu kokkuvõttes vähenes kaubamaht 10,6 protsenti 18,6 miljoni tonnini. Vähenemine toimus vedellasti mõjul, puistlasti ja veeremi mahud kasvasid.

 

Novembris külastasid Tallinna Sadama sadamaid kaubalaevad 140 korda, käesoleva aasta üheteistkümne kuuga on kaubalaevad teinud kokku  1631 külastust.

Vaata lisaks