Tallinna Sadama tegusad teod: olulisimad sündmused ja projektid 2016

Tallinna Sadam sai uue juhatuse ja visiooni

Tallinna Sadam sai 2016. aastal uue 3-liikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad juhatuse esimees Valdo Kalm, juhatuse liige-finantsjuht Marko Raid ja juhatuse liige-kommertsjuht Margus Vihman.

Uue juhatuse eestvedamisel sõnastati uus visioon „Tallinna Sadama visioon on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima keskkonna ja arenguvõimalused.“

Juhatuse esmaste eesmärkide hulka kuuluvad uute võimaluste leidmine logistikaahela toimimisel koostöös Eesti Raudtee, Tallinna Sadama klientide ja teiste logistikaettevõtetega; reisijateveo positiivsete arengute jätkamine ja Vanasadama kinnisvaraarenduse edasiviimine ning ettevõtte hea maine taastamine.

 

 


Tallinna Sadama sadamaid läbis rekordilised 10 miljonit reisijat

Tallinna Sadama sadamaid läbinud reisijate arv ületas 27. detsembril esmakordselt 10 miljonit reisijat. 10-miljones reisija Kairit Pootsmann saabus Eckerö Line laeva Finlandia pardal.

Aasta jooksul teenindati enamik reisijaid Vanasadamas, kõige populaarsem laevaliin oli Tallinn-Helsingi, kus liikles 8,4 miljonit inimest; 60 protsenti kõikidest reisijatest ehk ligi 6 miljonit inimest reisis Tallinki laevadega, suurima reisijate arvuga laev, mille pardal reisis kokku üle 1,8 miljoni inimese oli Viking XPRS. 

 


Muuga sadam 30

Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam Muuga sadam avati pidulikult 19. detsembril 1986 ning käesoleva aasta detsembris tähistasime pidulikult Muuga sadama 30. juubelit.

Muuga sadam rajati peamiselt teravilja ja külmutatud toidukaupade importimiseks Nõukogude Liitu ning oli valmides Nõukogude Liidu üks moodsamaid ja uhkemaid sadamaid. Ka tänapäeval on Muuga sadam oma sügavuse ja kaasaegsete terminalidega üks moodsamaid sadamaid Euroopas. Territooriumi suurus on 524,2 ha ning akvatoorium 752 ha. Suurim sügavus kaide ääres ulatub 18 meetrini, mis võimaldab teenindada kõiki Taani väinu läbivaid laevu. Muuga sadamas on 29 kaid, mille kogupikkus on üle kuue kilomeetri. Muuga sadama kaubakäive moodustab umbes 50% kogu Eestit läbivate transiitkaupade mahust. Oodatavalt läbib 2016. aastal Tallinna Sadamat ligi 20 miljonit tonni kaupa, millest üle poole liigub läbi Muuga sadama.

 

Vaata videosid Muuga sadama ajaloost:

 


Saaremaa sadam 10

Saaremaa sadama avamisest möödus 2016. aasta 16. juunil kümme aastat.

Saaremaa sadam kavandati ja ehitati kruiisilaevade teenindamiseks olles seega ainulaadseks sadamaks terves regioonis. Kümne tegutsemisaasta jooksul on Saaremaa sadama kaudu külastanud Eesti suurimat saart 35 623 turisti ja tehtud kokku 66 laevakülastust 19 kruiisifirma 30 erineva laeva poolt. Reisisadamana kasutamine pole seni võimaldanud ära kasutada kogu võimalikku sadama potentsiaali ja seetõttu on edaspidi kavandatud sadamas ka sega- ja puistekaupade käitlemist.

Saaremaa sadama ametlikku juubelit tähistas Tallinna Sadam Saaremaa merenädala raames 12. augustil meeleoluka sadamapeoga.

 


Parvlaevaliikluse käivitamine

Vastavalt TS Laevad OÜ ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud lepingule alustas 1. oktoobrist parvlaevaliikluse teenindamist Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinil Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad OÜ.

Kuna uued parvlaevad hilinesid, siis esialgu alustati vanema ettevõttele kuuluva laeva Regula ning renditud laevade ja meeskondadega. Ka sadamates toimis esimestel nädalatel ajutine töökorraldus tulenevalt teenuse ühelt operaatorilt teisele üleminemisest. TS Laevad teenindas 1. oktoobril kokku 4000 reisijat ja 1700 sõidukit. Aasta lõpuks on sadamates rakendunud automaatne piletikontrollisüsteem, käivitunud Praamid.ee e-keskkond piletimüügisüsteemina ning reisijaid teenindab esimene uutest parvlaevadest Leiger.

 


Parvlaeva Leiger saabumine ja liinile asumine

Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad poolt tellitud parvlaevadest esimene – Leiger jõudis 10. detsembril Eestisse.

Laev alustas teekonda Türgi laevatehasest Sefine 5. novembril, teekonna pikkuseks kujunes 4665 meremiili. Leiger ristiti pidulikult 19. detsembril ning esimese liinireisi tegi laev 22. detsembril väljumisega kell 06.30 Rohukülast. Laevakaptenid on Hanno Naaber ja Viktor Rohtla.

 


Mikrotunneli valmimine ja tunnustus

2016. aastal valmis Vanasadamas Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Energia OÜ poolt rajatud mikrotunnel ehk sügav reoveetorustik, mis tagab Vanasadama reoveetorustiku ühendamise linna kanalisatsiooniga. Tänu mikrotunnelile suureneb Vanasadamas reovee vastuvõtu võimekus 100 m3-lt 1200 m3-ni tunnis ja sadam on valmis IMO nõuetekohaselt laevade teenindamiseks. Mikro-tunneli projekt võitis maineka Seatrade Cruise Award esikoha auhinna keskkonnaalgatuse kategoorias.

Reoveetorustiku väljaehitamist Tallinna Vanasadamas kaasfinantseeris Euroopa Liit TEN-T ja CEF programmidest Tallinn-Helsingi mereühenduste arendamise projektide TWIN-PORT ja TWIN-PORT 2 kaudu. Investeeringu kogumaksumus oli 2,45 miljonit eurot, millest saadav toetus on 690 000 eurot.

 


e-Ninade projekti käivitamine Muuga sadama lähipiirkonnas

2016. aastal paigaldati Muuga-Maardu piirkonda innovaatilised lõhnasensorid ehk e-Ninad, mis hakkavad nii terminalidele kui ka ametkondadele andma reaalajas tagasisidet lõhnahäiringu esinemise ning selle põhjustanud allikate kohta.

Tegemist on Tallinna Sadama ja Muuga sadamas tegutsevate terminalide (AS Vopak E.O.S., Vesta Terminal Tallinn OÜ ja Oiltanking Tallinn AS), Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnameti, Keskkonnainspektsiooni ühisprojektiga. Investeeringu kogumaksumus on 120 tuhat eurot ja see on 50% ulatuses kaasrahastatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.

 


Vanasadama Masterplaani koostamise väljakuulutamine

Tallinna Sadam kuulutas 2016. aastal välja Vanasadama arendusplaani ehk Masterplaani ideekonkursi eesmärgiga leida pikaajaline terviklahendus, mis on aluseks sadamaala kinnisvaraarendusteks ning linnalise ja avaliku ruumi ühendamiseks sadama funktsioonidega. Tallinna Sadamal on plaanis tuua sadamafunktsioonide kõrvale Vanasadamasse rohkem linnalist arendust ning muuta piirkond kergesti läbitavaks ning atraktiivseks linnaruumiks.

Vanasadama ala Masterplaani ideekonkursi esimeses etapis valitakse välja kuus osalejat, kelle ülesanne on esitada oma esmased nägemused ala tulevikust. Teises etapis valitakse välja kuni kolm võistlustööd, kellega paralleelselt ja detailsemalt edasi liikuda. Protsessi lõppfaasis sõlmitakse leping kõige tugevama võistlustöö autoritega, kellega koostöös valmib 2017. aasta septembriks lõplik Masterplaan.

 


Uus terminal Paldiski Lõunasadamas

2016. aastal alustas Paldiski Lõunasadamas endistel Biodiislialadel tegutsemist uus operaator Baltic Oil Service OÜ, mis tegeleb erinevate kütuste hoiustamise ja käitlemisega.

Ettevõtte kasutuses on mahutipark ca 40 000 mᵌ ja rajamisel täiendavalt veel 40 000 mᵌ. Esimene laev teenindati Paldiski Lõunasadamas kail nr 5 käesoleva aasta septembris.

Vaata lisaks