Tallinna Sadama tütarettevõte Green Marine pälvis auhinna „Läänemere sõber 2014“

28. oktoobril toimunud SEI Tallinna korraldatud säästva arengu foorumil 2014 „Meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas“ autasustati Green Marine AS-i, Läätsa Kalatööstus AS-i ja Eesti Väikesadamate Liitu auhinnaga “Läänemere sõber 2014”.

Seekordne säästva arengu foorum oli rahvusvahelise Soome lahe aasta puhul pühendatud Läänemerele. Alates juulist on Eesti eesistuja nii Läänemere merekeskkonnakaitse komisjonis (HELCOM) kui ka Läänemeremaade Nõukogus.

„Tunnustame aktsiaseltsi Green Marine uuenduslikku tegevust, mille abil on paranenud jäätmekäitlus laevadel ja sadamates ning merekeskkonna ohutuse tagamise võimekus. Samuti on ettevõttes kasutusel keskkonnajuhtimissüsteem,“ ütles SEI Tallinna juhataja Tea Nõmmann.

Auhind „Läänemere sõber 2014“ tunnustab oma tootmises ja ärijuhtimises keskkonnahoidlikke ja ühiskondlikult vastutustundlikke põhimõtteid järgivad ettevõtteid.

Foorumi pealelõunasest sessioonist võtsid osa ka Rootsi kroonprintsess Victoria ja prints Daniel.

Foorumil arutleti muutuste üle Läänemeres ettevõtete seisukohalt ning koostöövõimaluste üle, kuidas saavutada Läänemere hea tervis.

Vaata lisaks