Tallinna Sadama üldkoosolek kinnitas aastaaruande, dividendimaksmise ja valis uue nõukogu

Tallinna Sadama aktsionärid võtsid 29. juunil 2020 vastu otsused  2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks, kasumi jaotamiseks ja dividendi maksmiseks kokku 30,245 miljonit eurot ning valisid uue nõukogu. Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 106 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 218 876 934 häält ehk 83,22% kogu aktsiakapitalist.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli sel aastal, mil kasutasime uuenduslikku elektroonilise hääletamise võimalust üldkoosoleku läbiviimiseks, aktsionäride hääletusaktiivsus isegi kõrgem kui eelmisel aastal. „Eelmisel aastal üldkoosolekul osalenud aktsionäride hääled esindasid 81,72% aktsiakapitalist, sel aastal 83,22% ehk 3,9 miljonit häält rohkem. Eriti hea meel on, et meie aktsionärid toetasid juhatuse dividendiettepanekut ning saame ka praegusel keerulisel ajal täita lubatud dividendipoliitikat.“

Aktsionärid kinnitasid ASi Tallinna Sadam 2019. a majandusaasta aruande, sh  2019. aasta majandusaasta kasumiks 44,4 miljonit eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasumiks  51,3 miljonit eurot. Üldkoosolek nõustus juhatuse ettepanekuga maksta aktsionäridele dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30,245 miljonit eurot.

Vastavalt ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee esitatud ettepanekule kutsuti üldkoosoleku otsusega tagasi senine nõukogu ja valiti nõukogu liikmeteks Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtajaga 2 aastat alates 01.07.2020.

Hääletada sai elektrooniliselt perioodil 22.-29. juuni, mis oli  Eesti börsiettevõtete ajaloos teadaolevalt esmakordne võimalus aktsionäridele väljendada oma seisukohta ainult elektroonilisel teel. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse hiljemalt 06.07.2020 Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/.

Vaata lisaks