Tallinna Sadama uuendatud sadamaalade sissepääsukord

Sadamaalade sissepääsu olulisemad muudatused

  • Lubade väljastamise korraldus
  • Lühiajaliste lubade tagastamise nõuded
  • Loa duplikaadi väljastamine
  • Lisatud on info teavituste kohta loa lõppemise korral

Täpsustused dokumendis „AS-i Tallinna Sadam sadamaalade sissepääsukord“.

Vaata lisaks