Tallinna Sadama Vanasadama lõunaosa detailplaneeringu riigihanke võitis K-Projekt

Tallinna Sadama  riigihanke Vanasadama  lõunaosa (ehk D-terminali kinnise sadama-ala) detailplaneeringu koostamiseks võitis K-Projekt. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Tallinna Vanasadama lõunaosas ehitusõigus  sadama tehnoloogiliseks toimimiseks vajalike hoonete sh parkimismaja ning Reidi tee äärde äri- ja eluhoonete ja tankla ehitamiseks, tehnovõrkude sh laevadele kaldaelektriga ühendamiseks vajalike võrkude koridorid  ning kogu ala liikluskorralduse lahendamine.

Tallinna Sadama arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsali sõnul  hetkel puudub laevade ja reisijate teenindamiseks vajalike arenduste tegemiseks kehtiv detailplaneering.  „Sadam areneb,  laevafirmad toovad liinidele uusi ja suuremaid laevasid. Üks põhjus detailplaneeringu koostamiseks on 2017.aasta alguses Tallinn-Helsingi liinile tulev Tallinki uus keskkonnasõbralik laev Megastar, mis toob korraga rohkem reisijaid. Suurema hulga reisijatega kaasneb ka suurem hulk  sõiduautosid. Sellest tulenevalt on sadamal vajadus muuta liiklusskeeme ning suunata autod linnasüdamest kaugemale vältimaks jalakäijate ja sõidukite ristumist ning ka sadamasse sisenevate ja väljuvate sõidukite teede ristumist, et terminali ümbrusesse tekiks reisijatele rohkem teenindusalasid. Seetõttu on vajalik näha ette sadama tegevuseks vajalikud hooned uutes asukohtades nii, et oleks võimalik üheaegselt tagada vajalik ja ohutu juurdepääs  sadamakaidele reislaevade teenindamiseks ning see vastaks ka rahvusvahelistes turvareeglites esitatud nõuetele,“ rääkis Metsal.    

Detailplaneering hõlmab endas sadama tegevuseks mõeldud alade kõrval  ka tulevase Reidi tee äärse  kinnisvara arenduse ala.  Ühtlasi nähakse ette rohe- ja puhkealad ning kõrghaljastus, mis aitaks tõsta ala väärtust elukeskkonnana ning vähendaks sadamaala tegevusest tulenevaid häirivaid faktoreid. Samuti peaks tekkima avaliku rannapromenaadi jätk, mis kulgeks mereäärest läbi sadama-ala ning ühendaks omavahel Kadrioru ja nn. Kultuurikilomeetri.

Tallinna Sadamal on plaanis tuua sadamafunktsioonide kõrvale Vanasadamasse rohkem linnalist arendust ning muuta piirkond kergesti läbitavaks ning atraktiivseks linnaruumiks. Selleks oleme välja töötamas Masterplaani ehk sadama funktsioonide ja linnalise keskkonna tasakaalustatud arendusplaani kuni 2030 a.  Masterplaaniga soovime  sadama-alade kõrval määrata suures plaanis ära linnalise ala  eeldatavad funktsioonid piirkonna edasiste arendus- ja äriplaanide tarbeks. 

Vaata lisaks