Tallinna Sadamale saab sponsorlustaotlusi esitada 15. jaanuarini

AS-ile Tallinna Sadam saab kuni 15. jaanuarini esitada sponsorlustaotlusi algavaks kalendriaastaks, taotluse vorm ja toetuse eraldamise põhimõtted on leitavad ettevõtte kodulehelt.

“Tallinna Sadama kui äriettevõtte majanduslik edu sõltub otseselt ettevõtte tuntusest Eesti ühiskonnas laiemalt ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena tähendab see ka panustamist nii kohalike kogukondade arengusse kui ka kultuuri- ja spordivaldkonna toetamist,” lausus Tallinna Sadama nõukogu esimees Remo Holsmer.

Holsmeri sõnul korraldab Tallinna Sadam aasta jooksul kokku kaks sponsorlustaotluste vooru. Järgmise kalendriaasta vooru taotluste esitamise tähtajad on 15. jaanuar  ja 31.mai 2015.

Tallinna Sadama sponsorlustoetuste korra kohaselt jagunevad eraldatavad toetused kalendriaasta jooksul järgmistes proportsioonides – kuni 20 protsendi ulatuses sadamategevusega kokkupuutuvate omavalitsuste ja kogukondade arenguks olulised projektid, kuni 50 protsendi ulatuses olümpialiikumine ja spordiprojektid ning kuni 30 protsendi ulatuses muud projektid.

“Vastavalt ainuaktsionäri poolt kinnitatud omaniku ootustele saab Tallinna Sadam algaval kalendriaastal vastavalt ettevõtte põhikirjale ja seadusandluses sätestatud regulatsioonile nii kogukondade arengusse kui ka Eesti ühiskonda laiemalt taas toetuste näol panustada,” lausus Holsmer.

Riigivaraseaduse järgi  võib riigile kuuluv äriühing AS Tallinna Sadam kasutada sponsorluseks kokku kuni 1,5 protsenti Tallinna Sadama kontserni kolme eelneva aasta keskmisest puhaskasumist.


AS Tallinna Sadam sponsorluspõhimõtted ning sponsorlustaotluste esitamise info leiab  ettevõtte kodulehelt  www.ts.ee/sponsorlus.

Vaata lisaks